UWAGA na KRAWCÓW

Na rynku pojawiają się listwy i profile PVC, do których pasy siatki szklanej są przyszyte. Takie listwy to m.in. listwy okapnikowe (kapinosy), listwy dylatacyjne przyokienne, bonie PVC z siatką.

Stosowane są tu bliżej nie określone nici. Na szycie siatki szklanej nie zostały wydane Aprobaty Techniczne – jest to typowa samowolka techniczna mająca na celu obnizyć koszty produkcji z jednoczesnym przerzuceniem odpowiedzialności na konsumenta. Zauważyliśmy, że szycie nastręcza problemów podczas montażu listew. Naciągając klej na profil i zaciągając go pacą na powierzchni profilu powszechnie zdarza się, że nici są rozrywane i siatka szklana odpada od profilu PVC.

Nasza firma do montażu siatki do profilu stosuje wyłącznie tzw. spaw (zgrzew) ultradźwiękowy, gdzie połączenie polega na energetycznym związaniu dwóch elementów PVC.

Taki montaż gwarantuje po pierwsze bardzo mocne połączenie siatki szklanej z profilem PVC, odporne na wszelkie czynniki (także termiczne i chemiczne), a po drugie, gwarantuje brak wspomnianych wyżej problemów technicznych i prawnych.