Branża budowlana to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki, jej wyniki są ściśle powiązane ze wzrostem gospodarczym i nastrojami inwestorów, a od jej stanu zależy rozwój każdego kraju. W 2018 r. w Polsce udział branży budowlanej w PKB wyniósł prawie 7% i był o ok. 17% wyższy niż w roku 2017.

W 2019 r. w sektorze budowlanym w Polsce nie nastąpią większe zmiany. Koniunktura będzie podobna do tej z roku 2018 i nadal będzie sprzyjała rozwojowi. Jednak i problemy pozostaną te co w poprzednim roku, do najważniejszych należą brak chętnych do pracy oraz pogłębiające się zatory płatnicze.

Niedobór pracowników wyrasta na największą przeszkodę w rozwoju firm budowlanych, których w Polsce działa ok. 400 tys. Branża budowlana daje zatrudnienie 6% ogółu pracujących w naszej gospodarce, co oznacza ok. 1,2 mln osób. Możliwości zatrudnienia są jednak znacznie większe, szacuję, że na rynku brakuje obecnie ponad 150 tys. wykwalifikowanych pracowników, choć niektóre analizy podają nawet liczbę 200 tys.

Sytuację ratują pracownicy zagraniczni, głównie z Ukrainy, jednak w tym roku może ona się bardziej skomplikować po otwarciu rynku niemieckiego na pracowników ze Wschodu. Sytuacji nie poprawią także inwestycje infrastrukturalne, które coraz mocniej wchodzą w fazę realizacji, co pociąga za sobą konieczność zwiększenia zatrudnienia przez firmy realizujące te kontrakty.

„Nadmiar pracy” nie jest zagrożeniem dla branży, wpływa jednak na wzrost kosztów działalności, co w przypadku przetargów może negatywnie wpływać na sytuację finansową firm je realizujących. Większość z nich jednak wyciągnęła wnioski z okresu ożywienia inwestycyjnego przed Euro 2012 i uwzględnia obecne realia rynkowe. Przekłada się to jednak na znaczący wzrost cen ofertowych. Firmy potrafią także już rezygnować z zawarcia umów w wygranych przetargach jeżeli, np. z powodu przeciągających się procedur czy zmian cen na rynku, zawarcie kontraktu nie przyniosłoby im korzyści finansowych.

W segmencie budownictwa mieszkaniowego w Polsce sytuacja jest stabilna, na co wpływ mają niskie stopy procentowe, wysokie tempo wzrostu PKB, szybko rosnące wynagrodzenia i niskie bezrobocie. Polacy chętnie decydują się na inwestycyjne w nieruchomości, zarówno na użytek własny, jak i wynajem. W tym roku sprzedaż mieszkań i domów być może trochę spadnie, jednak nie będzie to znacząca wielkość, a wpływ na to będą miały przede wszystkim rosnące ceny. W sektorze budownictwa magazynów, biurowców, powierzchni handlowych itp. eksperci przewidują stabilny wzrost, co związane jest z rozwojem całej polskiej gospodarki i stałym wzrostem konsumpcji.

Ogromny wzrost w tym roku może odnotować branża ociepleniowo-elewacyjna, co wynika z konieczności ocieplenie milionów domów, które zanieczyszczają w Polsce powietrze nieefektywnym zużyciem energii. W tym roku rozpoczęto wdrażanie programów, które umożliwiają uzyskania wsparcia finansowego na prace termomodernizacyjne. Może mieć ono formę dotacji, taniej pożyczki lub ulgi podatkowej. Dodatkowym aspektem zwiększenia inwestycji w tym zakresie, są również wymagania stawiane przez UE jak i rosnąca świadomość społeczeństwa. Chcemy oddychać czystym powietrzem, a do tego konieczne są inwestycje, przede wszystkim w ocieplenie budynków. Przekłada się to na mniejsze zużycie energii, a więc i mniej zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Bella Plast jest producentem profili elewacyjnych do systemów ociepleń pozwalających na prawidłowe wykonanie elewacji BSO (ETICS), podnosząc jej efektywność, jakość, żywotność i estetykę. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.