PROFILE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

Profile do systemów ociepleń

Systemy ociepleń budynków do których nasza firma produkuje profile wykończeniowe zwane są powszechnie metodą „lekką-mokrą”, gdzie element „lekki” to okładzina termiczna: styropian lub wełna mineralna, a element „mokry” to tynk strukturalny zaciągany na okładzinę w postaci masy szpachlowej i zbrojony siatką z włókna szklanego.

Obecnie metoda ta nosi nazwę „Bezspoinowe Systemy Ociepleń” w skrócie „BSO” lub „ETICS” (ang.: External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering). Wykładnią do opracowania wymagań stawianych systemom ociepleń w Unii Europejskiej jest dokument ETAG 004 (European Technical Approval – Guideline of External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering – ETICS) oraz EAD (European Assestment Document) – wydane przez Komisję Europejską i stanowiący podstawę do wydawania Krajowych i Europejskich Ocen Technicznych (KOT i EOT) – dawniej tzw. Aprobat Technicznych przez akredytowane jednostki badawcze np. ITB (Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie). Generalną zasadą wyróżniającą ten sposób wykonywania ociepleń budynków jest montaż okładzin termicznych eliminujący powstawanie mostków termicznych.

Kompletny system BSO powinien zawierać poniższe elementy:

  • zaprawa lub masa klejowa do mocowania płyt termoizolacyjnych
  • płyty termoizolacyjne: styropian, wełna mineralna, pianka PUR
  • zaprawa (masa klejąca) do zatapiania siatki szklanej zbrojącej
  • siatka szklana do wykonywania warstwy zbrojącej
  • grunt
  • wyprawa tynkarska, strukturalne cienkowarstwowe tynki zewnętrzne
  • farba elewacyjna – opcja
  • łączniki mechaniczne (dyble, kołki)
  • listwy i profile wykończeniowe

Oferta naszej firmy to pełny asortyment profili wykończeniowych niezbędnych do prawidłowego wykonania elewacji metodą BSO, ETICS – podnoszących jej jakość, trwałość i estetykę.

Gwarantujemy najwyższą jakość produktów, doradztwo techniczne oraz pełen sukces podczas odbioru technicznego elewacji.