PROFILE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

BP11 H CAP  – zatyczki PVC do listew do boniowania

Systemowe zatyczki do listew do boniowania są uzupełnieniem oferty w zakresie akcesoriów do boniowania.

Zastosowanie:

Do wykonywania zakończeń listew PVC do boniowania w elewacji ociepleniowej.

Walory użytkowe:

  • Zatyczki eliminują nasiąkanie tynku znajdującego się na zakończeniowej płaszczyźnie elewacji znajdującej się we wnętrzu listwy do boniowania
  • Zatyczki podnoszą walory techniczne oraz estetyczne zakończeń listew do boniowania w elewacji
  • Zatyczki gwarantują szczelne zakończenie listew do boniowania.
  • Zatyczki dostępne w kolorze białym technicznym do pomalowania (farby elewacyjne zewnętrzne akrylowe, silikonowe, silikatowe – nie rozpuszczalnikowe) oraz w kolorze czarnym i ciemnym szarym RAL 7024 (kolor wytłoczony w masie) – zgodne z kolorystyką listew do boniowania w tych kolorach, w tolerancji +/- 5% w jasności koloru w stosunku do listew do boniowania.

Montaż:

Zatyczki do listew do boniowania należy montować na końcu listwy do boniowania zachowując pod płaszczyzną zatyczki warstwę kleju do zatapiania siatki szklanej w elewacji dociepleniowej, przy czym warstwa kleju znajdująca się pod listwą do boniowania oraz warstwa kleju znajdująca się pod zatyczką powinna być ciągła. Następnie od góry – na zakład – należy przykryć perforowane płaskowniki zatyczki siatką szklaną systemową, przy czym klej do zatapiania siatki szklanej powinien znajdować się także pod perforowanymi płaskownikami zatyczki – wszystko zatopić w kleju.

Uwaga:

Zatyczki do listew do boniowania posiadają dopuszczenie do stosowania w budownictwie w postaci Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0249 wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Krajowa Ocena Techniczna została wydana na zatyczki wyłącznie przy zastosowaniu listew do boniowania będących wyrobami firmy Bella Plast. Stosowanie listew do boniowania innych producentów niż Bella Plast jest niezgodne z Krajową Oceną Techniczną i skutkuje utratą gwarancji producenta oraz nie może być wydana Deklaracja Właściwości Użytkowych.

BP11 H CAP – ZATYCZKI DO BONI – KOLOR BIAŁY TECHNICZNY DO MALOWANIA

Nazwado zastosowania z listwąszerokość (mm)głębokość (mm)sztuk/opakowanie zbiorcze
BP11H2 CAPBP11 H2R, BP11 H2RS, BP11 H2N, BP11 H2NS202010
BP11H3 CAPBP11 H3R, BP11 H3RS , BP11 H3N, BP11 H3NS302010
BP11H5 CAPBP11 H5R, BP11 H5RS502010

BP11 H CAP – ZATYCZKI DO BONI – KOLOR CZARNY I CIEMNY SZARY

Nazwado zastosowania z listwąszerokość (mm)głębokość (mm)sztuk/opakowanie zbiorcze
BP11H2 CAP KOLORBP11 H2R, BP11 H2RS, BP11 H2N, BP11 H2NS202010
BP11H3 CAP KOLORBP11 H3R, BP11 H3RS , BP11 H3N, BP11 H3NS302010
BP11H5 CAP KOLORBP11 H5R, BP11 H5RS (listwy do boniowania BP 11 H5 w kolorze czarnym i ciemnym szarym – na zamówienie)502010

BP11 H2 CAP – zatyczka do boni 20mm

BP11 H3 CAP – zatyczka do boni 30mm

BP11 H5 CAP – zatyczka do boni 50mm

BP11H2 CAP – kolor

BP11H3 CAP – kolor

BP11H5 CAP – kolor