Polska Izba Budowlana – Bella Plast 25 lat współpracy

Bella Plast Sp. z o.o. sp.j. od 25 lat jest stałym członkiem Polskiej Izby Budownictwa (dawniej: Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa).

PIB jest organizacją niezależną, zrzeszającą producentów materiałów budowlanych, jednostki badawcze, szkoły budowlane.

PIB zajmuje się szeroko pojętą problematyką budownictwa: materiały budowlane, handel UE, handel międzynarodowy, prawo budowlane i jego współtworzenie, normy budowlane etc.

Członkami Izby są wyłącznie podmioty o wysokich standardach działania, firmy transparentne, które od wielu lat związane są z budownictwem i wierne są zasadom FAIR-PLAY.

Członkostwo w PIB daje szereg wymiernych korzyści dla swoich członków: wiedza z zakresu koniunktury na rynku budowlanym, problematyka handlu na rynkach międzynarodowych, dokumenty dopuszczeniowe wymagane w różnych krajach świata, targi i misje gospodarcze na całym świecie.

Członkostwo w PIB podlega stałej ocenie, a każdy nowy członek musi zostać zaakceptowany przez gremium i musi posiadać rekomendacje stałego członka Izby.

Miło nam zakomunikować, że Firma Bella Plast Sp. z o.o. sp.j. delegowała do Rady Nadzorczej Polskiej Izby Budownictwa Pana Wojciecha Nagrodzkiego, który po przepracowaniu kilkudziesięciu lat w branży budowlanej – zgodził się pracować od dnia 7.10.2022 dla PIB jako ekspert w jej Radzie Nadzorczej.

Zarząd Bella Plast Sp. z o.o. sp.j.