Jakie są największe wyzwania polskiego budownictwa? Gdzie tkwi potencjał do wzrostu efektywności? Jak będzie wyglądała polska branża budowlana w 2025? Na te pytania stara się odpowiedzieć raport Budownictwo. Innowacje. Wizja liderów branży 2025. przygotowany przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku na zlecenie Autodesk. W jego ramach przeprowadzono 19 indywidualnych, pogłębionych wywiadów z liderami polskiej branży architektonicznej i budowlanej.

Jakie wnioski płyną z raportu? Respondenci są zgodni, najbliższe lata to bardziej optymalizacja i stopniowe wdrażanie nowych rozwiązań niż rewolucja. Większość z nich jest już dostępna, teraz czas na ich popularyzację. Eksperci zgodnie potwierdzili, że polskie budownictwo ma dużo do nadrobienia w porównaniu choćby do w przemysłu. Praca nad zwiększeniem wydajności wymaga przyjrzenia się procesowi budowlanemu w sposób kompleksowy, od planowania, przez realizację, po zarządzanie obiektem. I w najbliższych latach to stanie się priorytetem.

Potencjał do wzrostu efektywności branży jest, w szczególności przez rozwój współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami oraz wdrażanie nowości, co raport szczególnie podkreśla. Zwiększenie współpracy i wykorzystanie nowych technologii wspierających planowanie, komunikację i optymalizację procesów, pozwoli bardziej efektywnie wykorzystywać zasoby podmiotów uczestniczących w realizacji. Szczególną rolę może odegrać w tym BIM, jeżeli uda się objąć nim wszystkich uczestników procesu projektowo-budowlanego. Pełne wykorzystanie BIM to pole do ogromnej optymalizacji wszelkich procesów – od wyceny, przez harmonogram prac, logistykę dostaw, realizację inwestycji, po eksploatację obiektu.

Bardzo ważną kwestią w branży będzie także ekologia – podnoszenie efektywności energetycznej, poszukiwanie nowych materiałów budowlanych, stosowanie alternatywnych źródeł energii, a także redukowanie odpadów budowlanych i minimalizowanie zużycia energii. To konieczność wynikająca nie tylko z nowych wymogów prawnych stawianych budynkom, ale również z wymagań klientów. Ekologia to obecnie temat wiodący praktycznie w każdej branży, nie ominie więc i budownictwa.

Branża musi także postawić na digitalizację i automatyzacja i nie dotyczy to tylko rozwiązań pozwalających na obrót dokumentacją pomiędzy wszystkimi uczestnikami poszczególnych etapów realizacji inwestycji, ale również częściową automatyzację procesów budowlanych. Zakłada się, że nigdy nie nastąpi całkowita eliminacja ludzkiej pracy, jednak nowoczesny sprzęt budowlany będzie łatwiejszy w obsłudze i precyzyjniejszy, co przełoży się na wyższą jakość i szybsze tempo realizacji prac. To z kolei będzie wymagało profesjonalizacji kadr, co wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w systemie kształcenia, zarówno zawodowego, jak i wyższego. System edukacji musi być ściśle powiązany z potrzebami rynku, a te dotyczą wykorzystania nowoczesnych technologii na placu budowy oraz na etapie przygotowania inwestycji.

Branżę budowlaną w najbliższych latach czeka wiele wyzwań związanych z sytuacją na rynku pracy, rosnącymi cenami energii i materiałów budowlanych, a także zmieniającymi się oczekiwania klientów i strukturą społeczną. Ekologia, energooszczędność, mobilność i zmiany podejścia do własności, a także starzenie się społeczeństwa to najważniejsze aspekty które będą decydować o tym, co i jak będzie budowane. Branża musi się z tym zmierzyć, a to dodatkowe wymagania niezależne od konieczności wdrażania efektywnych i innowacyjnych rozwiązań.