Pandemia nie zatrzymała budowy mieszkań i domów, można nawet powiedzieć, że wspiera ten sektor. Rekordowo niskie stopy oprocentowania lokat sprawiają, że szukamy dla nich alternatywy, a tanie kredyty hipoteczne dodatkowo zachęcają do inwestycji w nieruchomości. W pierwszym kwartale 2021 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, wzrosła liczba wydanych pozwoleń na budowę (lub dokonanych zgłoszeń) oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. W każdym z obszarów badanych przez Główny Urząd Statystyczny mamy do czynienia z ustanawianiem rekordów. Budownictwu pomogła także pogoda, choć w tym roku nie była najkorzystniejsza, nie spowodowała znaczących zatrzymań na budowach.

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-marzec 2021 r. oddano do użytkowania 53,3 tys. mieszkań, o 7,4% więcej niż w ubiegłym roku. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 30,4 tys. mieszkań, o 1,2% mniej, a inwestorzy indywidualni 21,7 tys. mieszkań, o 21,1% więcej niż w 2020 r. Te dwie formy budownictwa stanowią łącznie 97,8% ogółu nowo oddanych mieszkań. W innych formach budownictwa – spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania 1164 mieszkania. W 2020 r. było ich 907. Łączna powierzchnia użytkowa oddanych mieszkań to 5,1 mln m2, o 13% więcej niż przed rokiem, a średnia powierzchnia użytkowa jedcnego mieszkania wyniosła 95,5 m2.

W pierwszym kwartale 2021 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 84,3 tys. mieszkań, czyli o 42% więcej niż w pierwszym kwartale 2020 r. Największą liczbę pozwoleń na budowę mieszkań otrzymali deweloperzy – 56,3 tys., 51,5% więcej niż przed rokiem oraz inwestorzy indywidualni – 27,2 tys., wzrost o 24,3%. Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 99,1% ogółu mieszkań. W pozostałych formach budownictwa wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia na 774 mieszkania (328 w roku ubiegłym).

W okresie styczeń-marzec 2021 r. rozpoczęto budowę 63,7 tys. mieszkań, o 21,2% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 40,1 tys. mieszkań, o 26% więcej, a inwestorzy indywidualni 22,1 tys., o 12,8% więcej  niż w 20202 r. Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 97,8% ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 1417 mieszkań, w roku ubiegłym było ich 1071 . Według szacunków na koniec marca 2021 r., w budowie było 838,4 tys. mieszkań, o 1,2% więcej niż przed rokiem.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane w marcu 2021 roku była niższa o 10,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku oraz wyższa o 34,2% w stosunku do lutego 2021 roku. W porównaniu z lutym 2021 roku, zwiększenie wartości robót zanotowano we wszystkich działach budownictwa, z tego w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 36,2%, wykonujących roboty specjalistyczne o 35,4%, oraz związanych z budową budynków o 31,2%.

Źródło: GUS