1 stycznia 2021 roku weszła w życie Ustawa zmieniająca ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która przewiduje utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, mającej służyć do zidentyfikowania źródeł emisji z budynków.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma być narzędziem, które wesprze ogólnopolskie działania w wymianie kopciuchów. System informacji o źródłach ogrzewania pomoże zidentyfikować źródła niskiej emisji w Polsce, co pozwoli określić najlepsze sposoby na ich likwidację. Już w tym roku rozpocznie się zbieranie informacji na temat budynków w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczące spalania paliw o nominale mocy cieplnej mniejsze niż 1 MW. Ewidencja będzie także uwzględniała informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. W ewidencji znajdą się przede wszystkim informacje dotyczące naszych domów, ale uwzględnione zostaną również lokale usługowe i budynki publiczne. W sumie zostaną zgromadzone informacje o ok. 5 mln budynkach.

Za budowę systemu CEEB odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Projekt zostanie dofinansowany przez Unię Europejską sumą 30 mln zł i ma być rozwijany etapami do 2023 r. Dane będą stopniowo uzupełnianie, a głównym ich źródłem będą właściciele nieruchomości, którzy zostaną zobowiązani do złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

W ewidencji będą także gromadzone informacje na temat udzielanego wsparcia – premii termomodernizacyjnej, remontowej, ulgi podatkowej (termomodernizacyjnej) lub innego rodzaju wsparcia udzielonego ze środków publicznych, z programów związanych z ochroną powietrza. Pozwoli to wyeliminować możliwości wielokrotnego korzystania ze środków publicznych na ten sam cel, czyli niemożliwi nadużycia i pozwoli na skuteczniejszą walkę z rzeczywistymi problemami.

Ustawa wprowadza także zmiany w rządowym programie „Stop Smog”, który funkcjonuje od lutego 2019 r. i jest kierowany do gmin, w których zanieczyszczenie powietrza przekracza unijne normy. Z programu można sfinansować wymianę lub likwidację źródła ciepła i termomodernizację jednorodzinnego budynku mieszkalnego osób, których na to nie stać, tzw. „ubogich energetycznie”. Wnioskodawcą w tym przypadku jest gmina, która uzyskuje z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji. Program nie cieszył się zainteresowaniem, w związku z tym nowelizacja wprowadziła rozwiązania, które mają zachęcić gminy do udziału w nim.

Zmniejszono minimalną liczbę budynków jednorodzinnych umożliwiającą aplikowanie do programu oraz wymaganą redukcję zapotrzebowania na ciepło grzewcze. Złagodzona także wymagania co do efektów przeprowadzonej termomodernizacji oraz dopuszczono możliwość realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy.

Zmiany te mają przyspieszyć proces likwidacji niskiej emisji, która jest główną przyczyną smogu w Polsce. A to, że jest on nadal ogromnym problemem, pokazało choćby kilka ostatnich mroźnych dni.