W 2020 r. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC wprowadziło pierwszy polski wielokryterialny certyfikat dla budownictwa mieszkaniowego – Zielony Dom. Stanowi to duży krok dla transformacji budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Certyfikat Zielony Dom został opracowany w ramach unijnego projektu Smarter Finance for Families.

Większość swojego życia spędzamy w budynkach, bardzo ważnym więc jest, jak budynki, w których przebywamy, wpływają na nas. Zielony budynek to nie tylko wysoka efektywność energetyczna i odpowiedzialne gospodarowanie wodą, to także odpowiedni klimat wewnętrz, na co składa się poziom komfortu akustycznego i cieplnego, dostęp do światła dziennego, jakość wentylacji i poziom zanieczyszczeń powietrza. Budynek zrównoważony, to obiekt oszczędny, komfortowy i stworzony z poszanowaniem środowiska naturalnego. Oszczędność zasobów naturalnych i dbanie o środowisko jest ważne na każdym etapach powstawania i użytkowania takiego budynku.

W ramach certyfikacji ocenie poddawane są następujące obszary:

 • optymalizacja zużycia energii: spełnienie wymagań zawartych w WT21 oraz zastosowanie rozwiązań ograniczających zużycie energii,
 • materiały i zasoby: materiały wykorzystywane do budowy z uwzględnieniem ich pochodzenia oraz wpływu na zdrowie i środowisko naturalne,
 • zarządzanie inwestycją budowlaną: projektowanie zintegrowane, gospodarowanie odpadami, ocena techniczna budynku, monitorowanie zużycia nośników energii, przygotowanie podręcznika dla użytkowników,
 • miejsce i lokalizacja,,
 • gospodarowanie wodą: zużycie wody i zagospodarowanie wody deszczowej;
 • zdrowie i komfort użytkownika: m.in. dostęp pomieszczeń do światła dziennego i otwieranych okien, jakość wody i powietrza wewnętrznego, komfort akustyczny,
 • innowacje: wszelkiego rodzaju rozwiązania innowacyjne zastosowane podczas budowy.

Certyfikacja przebiega w następujących etapach:

 • Planowanie zielonego projektu – ocena wstępna. Jej wykonanie pozwala oszacować możliwość uzyskania certyfikatu Zielony Dom.
 • Rejestracja projektu w jednostce certyfikującej.
 • Umowa certyfikacyjna. Zdefiniowanie wszystkich kryteriów obowiązkowych i dodatkowych, których spełnienie jest konieczne do osiągnięcia pożądanego wyniku i otrzymania odpowiedniego poziomu certyfikatu.
 • Doradztwo w procesie certyfikacji PLGBC Zielony Dom, w trakcie całego procesu budowlanego, aż do oddania nieruchomości do użytku.
 • Przyznanie certyfikatu Zielony Dom. W trakcie i po zakończeniu procesu budowy kompletowana jest dokumentacja potwierdzająca spełnienie wyznaczonych kryteriów, która jest przekazywana ją do jednostki certyfikującej PLGBC. Po dokonaniu weryfikacji inwestycja otrzymuje certyfikat na odpowiednim poziomie.
 • Włączenie certyfikowanego projektu do programu Zielona Hipoteka, co umożliwi zaciąganie kredytów hipotecznych na preferencyjnych warunkach.

Certyfikat jest połączony z programem Zielona Hipoteka. Certyfikowana nieruchomość może zostać zakwalifikowana do preferencyjnego kredytowania hipotecznego, dzięki czemu nabywca, w bankach partnerskich, może uzyskać kredyt na korzystniejszych warunkach, które zrekompensują wyższy koszt inwestycji związany z zakupem certyfikowanego domu czy mieszkania. Decyzja o przyznaniu preferencyjnego kredytu leży wyłącznie w gestii banku.

Za certyfikację inwestycji mieszkaniowych w systemie Zielony Dom odpowiadają akredytowani audytorzy.

Źródło: plgbc.org.pl