Do końca bieżącego roku wszystkie dokumenty związane z procesem budowlanym mają zostać zdigitalizowane. Oznaczać to będzie, że formalności związane np. z przygotowaniem inwestycji, będzie można załatwić przez internet, bez konieczności wizyty w odpowiednim urzędzie.

W tym tygodniu ruszył pilotaż. Poprzez serwisu e-budownictwo.gunb.gov.pl można pobrać oraz wypełnić formularze dotyczącego procesu budowlanego. Na początek jest ich dostępnych dziesięć z ok. dwudziestu wszystkich. Można je wypełnić online, wydrukować, własnoręcznie podpisać i dostarczyć do właściwego urzędu. Po wejściu w życie odpowiednich przepisów, formularze będzie można przesłać online, korzystając z Profilu Zaufanego.

Cyfryzacja procesu budowlanego ma za zadanie uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjny. Ważna jest też z punktu widzenia obecnej sytuacji, związanej z pandemią koronawirusa. Dotychczas każda sprawa związana np. z wydaniem pozwolenia na budowę, a w 2019 roku wydano ich ok. 100 tys. dla domów jednorodzinnych oraz ok. 5 tys. dla budynków wielorodzinnych, wiązała się z wizytą w urzędzie. Czasem takich wizyt koniecznych było kilka, teraz ma się to zmienić. Załatwienie sprawy w trybie cyfrowym, nie będzie wymagało osobistego kontaktu inwestora z urzędem.

Drogą elektroniczną można m.in. zgłosić rozbiórkę, roboty budowlane (z wyjątkiem tych zgłoszeń, do których konieczne jest dołączenie projektu), wnioskować o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, czy zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Pod koniec roku ma też być możliwe złożenie wniosku o pozwolenie na budowę przez internet.

Kolejnymi działaniami, które przygotowuje Ministerstwo Rozwoju, a które mają usprawnić proces budowlany są: wprowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy, nowy elektroniczny centralny rejestr osób, które mają uprawnienia budowlane oraz konto inwestora w serwisie e-budownictwo.