Jeżeli zależy nam aby jak najdłużej zachować zakładane parametry izolacyjności termicznej i estetykę naszej elewacji ociepleniowej musimy o nią dbać. Niezbędne są okresowe kontrole i w przypadku wykrycia nieprawidłowości, szybkie naprawy, które zapobiegną większym problemom. Ważne jest również regularne czyszczenie i konserwacja elewacji. Zaleca się, aby przynajmniej raz na pięć lat wymyć ją, a do dziesięciu odmalować.

O trwałości naszej elewacji musimy pomyśleć zanim zdecydujemy się na jej realizację, już na etapie przygotowania projektu. Właściwie zaprojektowana, dostosowana do warunków w których będzie funkcjonowała, elewacja ociepleniowa zapewni nam komfort mieszkania i niższe rachunki przez długie lata. Dobry projekt to jednak nie wszystko. Trwałość elewacji ociepleniowej w równie dłużym stopniu zależy od przestrzeganiem technologii wykonania robót oraz właściwego doboru wysokiej jakości materiałów budowlanych, w tym listew elewacyjnych. Należy przy tym pamiętać, aby stosować materiały dopuszczone do sprzedaży i stosowania w budownictwie, zgodnie z zapisami w ich kartach technicznych oraz właściwie dobrane do warunków użytkowania. Jeśli spełnimy te warunki, to elewacją ociepleniową będziemy cieszyć się przez kilkadziesiąt lat.

Jak długo? Na dziś, odpowiedź na to pytanie brzmi: ocieplenie ścian zewnętrznych budynków systemem ETICS może być użytkowane przez taki okres, przez jaki funkcjonuje najstarsze istniejące na świecie ocieplenie, a więc ponad 50 lat, choć formalnie w Polsce trwałość tego typu systemów oceniania się na 30 lat. Oczywiście, okres eksploatacji zależy również od sposobu w jaki dbamy o naszą elewację, która podczas użytkowania jest narażona na wpływ warunków atmosferycznych, zagrożenia biologiczne i uszkodzenia mechaniczne.

Aby czynniki te nie doprowadziły do nieodwracalnych zmian, niezbędne jest wykonywanie okresowych przeglądów i bieżących prac konserwacyjnych lub naprawczych. Kontrole należy przeprowadzać każdego roku, najlepiej bezpośrednio po okresie zimowym. Na podstawie oceny stanu technicznego, stwierdzonych uszkodzeń lub zużycia poszczególnych warstw systemu ocieplenia, można podjąć właściwe decyzje dotyczące dalszego postępowania, oraz ustalić zakres i harmonogram prac koniecznych do wykonania.

Zagrożeń wynikających z eksploatacji może być wiele. Do najczęstszych należą: zabrudzenia nieorganiczne (m.in. kurz, spaliny, błoto) i biologiczne (m.in. grzyby, glony, muchy), rysy, pęknięcia i odspojenia tynku, blaknięcie kolorów oraz uszkodzenia mechaniczne. Ich konsekwencją może być powstanie mostków termicznych, czyli miejsc w których energia z budynku ucieka przez powstałe nieszczelności. Na część zagrożeń nie mamy wpływu, ale zdarzają się również takie, które powodują sami mieszkańcy np. błędny montaż anteny, który prowadzi do powstania ogniska potencjalnego uszkodzenia oraz pogorszenia izolacyjności elewacji.

Szybka reakcja na zagrożenie przedłuży „życie” elewacji ociepleniowej, co ochroni nas przed koniecznością znacznie kosztowniejszej inwestycji, jaką jest realizacja ocieplenia po raz kolejny. Dbajmy więc o nią.