Dbajmy o elewację ociepleniową!

Jeżeli zależy nam aby jak najdłużej zachować zakładane parametry izolacyjności termicznej i estetykę naszej elewacji ociepleniowej musimy o nią dbać. Niezbędne są okresowe kontrole i, w przypadku wykrycia nieprawidłowości, szybkie naprawy, które zapobiegną większym problemom. Ważne jest również regularne czyszczenie i konserwacja elewacji. Zaleca się, aby przynajmniej raz na pięć lat wymyć ją, a do dziesięciu odmalować.

O trwałości naszej elewacji musimy pomyśleć zanim zdecydujemy się na jej realizację, już na etapie przygotowania. Właściwy projekt, dostosowany do warunków w których będzie ona funkcjonowała, to jednak nie wszystko. Trwałość ocieplonej elewacji zależy przede wszystkim od przestrzeganiem technologii wykonania robót oraz właściwego doboru wysokiej jakości materiałów budowlanych, w tym listew elewacyjnych. Należy przy tym pamiętać, aby stosować materiały dopuszczone do sprzedaży i stosowania w budownictwie, zgodnie z zapisami w ich kartach technicznych oraz właściwie dobrane do warunków użytkowania. Jeśli spełnimy te warunki, to elewacją ociepleniową będziemy cieszyć się przez kilkadziesiąt lat.

Jak długo? Na dziś, odpowiedź na to pytanie brzmi: ocieplenie ścian zewnętrznych budynków systemem ETICS może być użytkowane przez taki okres, przez jaki funkcjonuje najstarsze istniejące na świecie ocieplenie, a więc ponad 50 lat. Choć formalnie w Polsce trwałość tego typu systemów oceniania się na 30 lat. Oczywiście, okres eksploatacji zależy również od sposobu w jaki sposób dbamy o naszą elewację, która podczas użytkowania jest narażona na wpływ warunków atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne.

Aby czynniki te nie doprowadziły do nieodwracalnych zmian, niezbędne jest wykonywanie okresowych przeglądów i bieżących prac konserwacyjnych lub naprawczych. Kontrole należy przeprowadzać każdego roku, najlepiej bezpośrednio po okresie zimowym. Na podstawie oceny stanu technicznego, stwierdzonych uszkodzeń lub zużycia poszczególnych warstw systemu ociepleń, można podjąć właściwe decyzje dotyczące dalszego postępowania, oraz ustalić zakres i harmonogram prac koniecznych do wykonania.

Zagrożeń wynikających z eksploatacji może być wiele. Do najczęstszych należą: zabrudzenia nieorganiczne (m.in. kurz, spaliny, błoto) i biologiczne (m.in. grzyby, glony, muchy), rysy, pęknięcia i odspojenia tynku, blaknięcie kolorów oraz uszkodzenia mechaniczne, których konsekwencją może być powstanie mostków termicznych. Na część zagrożeń nie mamy wpływu, ale zdarzają się również takie, które powodują sami mieszkańcy np. błędny montaż anteny, który prowadzi do powstania ogniska potencjalnego uszkodzenia oraz pogorszenia izolacyjności elewacji.

Szybka reakcja na zagrożenie przedłuży „życie” elewacji ociepleniowej, co ochroni nas przed koniecznością znacznie kosztowniejszej inwestycji, jaką jest realizacja ocieplenia po raz kolejny. Dbajmy więc o nią.

Post Author: admin