Planując termoizolację budynku należy zadbać o wszystkie szczegóły realizacji. Musimy prawidłowo przygotować wszystkie etapy inwestycji oraz właściwie dobrać materiały, które zostaną użyte do wykonania elewacji ociepleniowej. Jednym z nich jest montaż listwy cokołowej.

Listwa cokołowa często jest określana jako listwa startowa. Nazwy te stosowane są wymiennie, co nie zawsze jest prawdą. Nie wdając się w fachowe rozważania, można powiedzieć, że określenie listwa startowa dobrze oddaje jej charakterystykę, ponieważ to właśnie od zamontowania tej listwy, rozpoczyna się prace związane z ociepleniem budynku. Dopiero bowiem po jej zamontowaniu zaczynamy układanie pierwszej warstwy płyt izolacyjnych. Niektórzy fachowcy uważają wprawdzie jej używanie za zbyteczne, nie ulega jednak wątpliwości, że listwa cokołowa znacząco ułatwia realizację ocieplenia.

Listwy cokołowe wykonuje się z aluminium lub z tworzywa sztucznego. Listwa, aby prawidłowo spełniała swoją funkcje, musi być odpowiednio wyprofilowana oraz posiadać wymiary korytka dostosowane do do grubości okładziny termicznej. Bardzo ważny jest także prawidłowy montaż listwy. Należy zadbać o odpowiednie przygotowanie podłoża – musi być całkowicie równe i suche. Listwę należy dobrze wypoziomować i trwale przymocować do ściany budynku np. za pomocą śrub rozporowych.

Dlaczego należy stosować listwy cokołowe? Przede wszystkim listwy te stanowią integralną część całego montowanego systemu i ułatwiają rozpoczęcie prac termoizolacyjnych. Pozwalają łatwo wypoziomować pierwszą warstwę płyt izolacyjnych, co przekłada się na sprawniejsze przeprowadzenie całej termomodernizacji. Listwy zapewniają również ochronę termoizolacji i cokołu przed wodą deszczową spływającą po elewacji. Dzięki odpowiednio wyprofilowanemu kształtowi sprawiają, że woda deszczowa spływająca po ścianie odrywa się od niej. Listwy cokołowe spełniają także inne zadania zabezpieczające, chronią warstwy izolacyjne przed działaniem gryzoni i owadów, blokując dostęp do nich, jak również eliminują powstawanie pęknięć w dolnych częściach elewacji.

Listwy cokołowe aluminiowe praktycznie nie są już stosowane samodzielnie, gdyż obecne wymagania techniczne, co do jakości połączenia listew startowych z tynkiem strukturalnym są dużo bardziej wymagające. Chodzi tu o wzmocnienie połączenia krawędzi listwy startowej aluminiowej z tynkiem, gdzie najczęściej dochodzi do wzdłużnych pęknięć tynku.

Ażeby uniknąć takiego ryzyka, do listwy startowej aluminiowej montuję się specjalne listwy PVC z siatką, które rozwiązują ten problem, poprzez odpowiednie wykonanie tego łączenia. I tak w ofercie firmy Bella Plast dostępne są listwy BP1 S i BP14 COK czyli listwy okapnikowe z siatką szklaną. Listwę BP1 S zakłada się na górną zewnętrzna krawędź (ściankę) listwy startowej ALU, po czym siatkę systemową elewacyjną należy od góry na zakład przykryć siatką szklaną w którą zaopatrzona jest listwa BP1 S i obydwie siatki zatopić w kleju. Na wyschnięty klej należy zaciągnąć tynk strukturalny.

Najlepszym rozwiązaniem wykończeniowym połączenia listwy startowej z tynkiem jest zastosowanie listwy okapnikowej z siatką BP14 LUX COK. Listwa ta łączy dwie funkcje: wzmacnia połączenie tynku (listwa startowa – powierzchnia elewacji) oraz pełni rolę listwy okapnikowej. Listwa BP14 LUX COK otacza całkowicie zewnętrzną krawędź listwy startowej i doskonale wzmacnia tę krawędź. Montaż listwy BP14 COK polega na przyklejeniu jej od spodu listwy startowej (listwa BP14 LUX COK posiada specjalną piankę dylatacyjną z klejem akrylowym) oraz – analogicznie jak przy montażu listwy BP1S – zatapiamy obydwie siatki klejem i zaciągamy tynk strukturalny. Listwę BP14 LUX COK należy tak umieścić ażeby przesunąć w fazie połączenie wzdłużne listew startowych ALU z połączeniem wzdłużnym listew okapnikowych BP14 LUX COK. Taki montaż eliminuje ewentualne pęknięcia pionowe tynku na połączeniu pomiędzy kolejnymi listwami startowymi ALU.

Producent profili elewacyjnych dla budownictwa Bella Plast posiada w swojej ofercie: