1 lipca 2021 r. wchodzą w życie kolejne zmiany w programie „Czyste powietrze”, które w założeniu powinny zwiększyć jego atrakcyjność. Przede wszystkim wzrosną progi dochodowe uprawniające do skorzystania z wyższych dotacji, dostępne będą także specjalne kredyty w ramach ścieżki bankowej.

Rosną progi dochodowe w programie „Czyste powietrze” uprawniające do otrzymania bezzwrotnej dotacji w wysokości do 37 tys. zł. Od 1 lipca będzie to:

  • 1564 zł na osobę, w przypadku gospodarstw wielorodzinnych z (obecnie obowiązująca kwota 1400 zł),
  • 2189 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego (obecnie 1960 zł)

 

Z początkiem lipca ma także wejść w życie ścieżka bankowa w programie „Czyste powietrze”. NFOŚiGW podpisał umowy z siedmioma bankami. W dwóch z nich, nowy instrumentu finansowy jakim jest kredyt „Czyste powietrze”, jest już praktycznie gotowy. Tu też wprowadzono pewne zmiany w stosunku do wcześniej obowiązujących w programie. Najważniejsze z nich to:

  • data rozpoczęcia inwestycji nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku,
  • kredytu nie można otrzymać na inwestycje już zrealizowane,
  • okres realizacji inwestycji może wynieść maksymalnie 18 miesięcy,
  • kwota kredytu na inwestycję nie może być niższa niż kwota wnioskowanej dotacji.

 

W ścieżce bankowej udzielane dotacje są przeznaczone na częściową spłatę kredytu bankowego. Kredyty w ramach „Czystego powietrza” są gwarantowane przez BGK.

Kolejna zmiana w programie wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. Uniemożliwi ona uzyskanie dotacji na zakup pieca węglowego w ramach inwestycji termomodernizacyjnej.

Osoby, które zdecydują się na montaż kotła na węgiel z dotacją z „Czystego powietrza” po 1 lipca 2021 r., będą zmuszone zakończyć inwestycję do końca bieżącego roku, aby otrzymać zwrot części kosztów. Faktura na podstawie której będzie przyznawana dotacja, także musi być wystawiona do końca grudnia 2021 r.

Od 1 lipca natomiast, będzie można otrzymać dotację na kupno i montaż kotłów na pellet drzewny o obniżonej emisyjności cząstek stałych, mniejszej lub równej 20 mg na m sześc. Dofinansowania wyniesie do 45% kosztów inwestycji i maksymalnie 9 tys. zł na poziomie podstawowym oraz do 60% i do 12 tys. zł w przypadku podwyższonej dotacji.

W programie „Czyste powietrze” do 11 czerwca złożono ponad 260 tys. wniosków na kwotę dofinansowania blisko 4,6 mld zł. Ok. 30% osób, które dotychczas wystąpiły o wsparcie termomodernizacji oraz wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na te bardziej ekologiczne, skorzystało z wyższej kwoty dotacji.