Koszty ogrzewania domu najbliższej zimy będą zdecydowanie wyższe niż w poprzednich latach. Można je trochę obniżyć uzyskując jednorazową dopłatę do ogrzewania domu w wysokości od 500 do 3000 zł, w zależności od źródła ciepła. Wnioski o wsparcie można składać do 30 listopada. Ci co jeszcze tego nie zrobili muszą się zatem pospieszyć. Termin 30 listopada nie dotyczy ogrzewających domy prądem, tu nabór wniosków rozpoczyna się dopiero 1 grudnia.

Wnioski o dopłaty do ogrzewania można składać w gminach osobiście, w formie elektronicznej lub drogą pocztową.

Dodatek węglowy

Wsparcie kosztów ogrzewania można uzyskać na podstawie ustawy o dodatku węglowym, która zakłada wypłatę 3000 zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym. Dofinansowanie w postaci dodatku węglowego przysługuje, gdy głównym źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • kominek,
 • piecokuchnia,
 • trzon kuchenny,
 • piec kaflowy,
 • kuchnia węglowa.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Dopłata do ogrzewania

Ustawa o dopłatach do ogrzewania dla tych, którzy ogrzewają swoje domy paliwem innym niż węgiel, przewiduje różną wysokość dofinansowania w zależności od rodzaju paliwa i źródła ogrzewania. Warunkiem koniecznym, uzyskania dopłaty również jest zgłoszenie źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Ustawa przewiduje, że dofinansowania nie otrzymają gospodarstwa domowe, którym przyznano dodatek węglowy.

Dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do ogrzewania otrzymają gospodarstwa domowe, które jako główne paliwo wykorzystują:

 • pellet drzewny;
 • drewno kawałkowe;
 • inny rodzaj biomasy, w szczególności brykiet drzewny, słoma lub ziarna zbóż;
 • skroplony gaz LPG;
 • olej opałowy.

Kwoty dofinansowania są następujące:

 • 3000 zł – jeśli głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe na pellet drzewny albo inny rodzaj biomasy, w szczególności (brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż);
 • 2000 zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy.
 • 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 zł – jeśli głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Dodatek energetyczny do ogrzewania prądem

Ustawa przewiduje również jednorazowy dodatek elektryczny da tych gospodarstw domowych, które wykorzystują energię elektryczną do ogrzewania domu, w tym również pompy ciepła. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł lub 1500 zł, jeśli roczne zużycie energii elektrycznej przekracza 5 MWh.

Wsparcia nie otrzymają właściciele domów, którzy zainwestowali w fotowoltaikę, nawet jeśli też wykorzystują pompę ciepła do ogrzewania domu. Ustawa dokładnie precyzuje, że jeśli gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny mu nie przysługuje.

Warunkiem otrzymania dodatku podobnie jak w innych przypadkach jest zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. O dodatek elektryczny będzie można ubiegać się w swojej gminie od 1 grudnia 2022.

Wsparcie dla ciepła systemowego

Rząd przewidział także dopłaty do ciepła systemowego wykorzystywanego do ogrzewania mieszkań i budynków użyteczności publicznej. Wsparcie przewidziane jest dla: gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, żłobków, szkół, szpitali i domów pomocy społecznej. W tym przypadku rekompensatę otrzymają przedsiębiorstwa energetyczne, które będą dostarczać ciepło po ustalonych cenach.

Pułap ceny uprawniający do otrzymania wsparcia, został ustalony na poziomie 103,82 zł/GJ dla ciepła z węgla i 150,95 zł/GJ dla ciepła z gazu. Przełoży się to na ograniczenie wzrostu rachunków za ciepło płaconych przez gospodarstwa domowe średnio o ok. 1012 zł w przypadku gdy źródłem ciepła jest węgiel i o ok. 3900 zł gdy źródło ciepła zasilane jest gazem ziemnym. Dopłaty mają obowiązywać od października 2022 r. do kwietnia 2023 r.