We wrześniu ruszył program termomodernizacji, który w założeniu ma poprawić jakość powietrza w Polsce oraz obniżyć rachunki za energię zużywaną do ogrzewania domów. Na działania z tym związane zostało zaplanowane 103 mld zł do 2029 roku, z czego 63,3 mld zł na dotacje, a 39,7 mld zł na pożyczki.

Program, realizowany będzie w latach 2018-2029. Umożliwi on pozyskanie środków finansowych, w formie dotacji lub pożyczki, na termomodernizację budynków. Program skierowany do osób fizycznych, właścicieli lub współwłaścicieli domów, według szacunków, pomoże zmodernizować ponad 3 mln domów. Szczególnie pomóc ma najbiedniejszym, tzw. wykluczonym energetycznie. Dotacja, w zależności od dochodów, może wynieść od 40 do 90% wartości inwestycji. Maksymalna kwota dotacji to 53 tys. zł.

Przeprowadzona termomodernizacja, do której można dostać dofinansowanie, ma chronić dom przed utratą ciepła oraz zmniejszyć zużycie energii potrzebnej do jego ogrzania. Do inwestycji zaliczyć więc można docieplenie budynku, wymianę okien, uszczelnianie drzwi, a także wymianę pieców grzewczych lub całych instalacji na bardziej ekologiczne. O wsparcie mogą ubiegać się właściciele domów już istniejących jak i nowo budowanych. W przypadku tych drugich, dofinansowanie obejmie zakup i montaż węzłów cieplnych, kotłów oraz pomp ciepła.

Za złą jakość powietrza w naszym kraju odpowiada przede wszystkim spalanie odpadów i niskiej jakości paliw w domowych piecach. Program wspierający termomodernizację ma to zmienić. Ma on zachęcić właścicieli domów do ich modernizacji, co nie tylko podniesie ich standard, ale również pozwoli znacznie obniżyć rachunki za energię. Utrzymanie odpowiedniej temperatury w takim domu, będzie wymagać dostarczenia znacznie mniejszej energii, a nowoczesne piece uniemożliwią spalanie w nich odpadków. Efektem docelowym, odczuwalnym przez nas wszystkich, będzie poprawa stanu powietrza, a więc lepsze zdrowie i jakość życia.

W ramach programu „Czyste Powietrze” zostanie także wprowadzona ulga od podatku PIT. To kolejna zachęta do podjęcia inwestycji docieplających nieruchomość. Od 1 stycznia 2019 roku będzie można odliczenia od dochodu 23% wydatków termomodernizacyjnych, maksymalnie również 53 tys. zł. Ulga podatkowa będzie adresowana do tych, którzy wcześniej nie korzystali z żadnych form pomocy państwa w rozwiązywaniu problemów związanych z termomodernizacją.