Pracownia Henning Larsen Architects zaprezentowała projekt pierwszego osiedla bloków, których konstrukcja ma powstać prawie wyłącznie z drewna. Budynki będą budowane w pobliżu centrum Kopenhagi, na terenie dawnego wysypiska śmieci tworząc nową, ekologiczną dzielnicę Fælledby. Ekologiczną nie tylko ze względu na materiał użyty do budowy.

Unia Europejska chce stać się neutralna dla klimatu. Wymaga to innego spojrzenia na wiele aspektów codziennego życia jak i produkcji przemysłowej. W dużym stopniu dotyczy to budownictwa. Cement, który zbudował współczesną cywilizację, podobnie jak stal – podstawowe materiały budowlane, okazują się bardzo nieekologiczne. Produkcja jednej tony cementu, w zależności od technologii, powoduje emisję od pół do jednej tony dwutlenku węgla. Podobnie jest z przemysłem stalowym, jako źródłem ogromnych ilości tego gazu, który jest w głównym stopniu obwiniany za efekt cieplarniany.

Obecnie stosowanym rozwiązaniem przez przemysł, jest jego ucieczka z UE. Jednak to nie jest eliminacja problemu, a jego przesunięcie. Europejski Zielony Ład będzie iluzją, jeśli wyprowadzimy przemysł z Unii Europejskiej. Nie wpłynie to na powstrzymanie zmian klimatu, cement dalej jest nam potrzebny, tylko przywozimy go z zagranic UE. Rozwiązaniem problemu jest tylko zastąpienie tych materiałów czymś bardziej ekologicznym. To sprawia, że branża budowlana szuka alternatyw dla swoich dwóch podstawowych materiałów.

Jedną z opcji branych pod uwagę jest drewno. Wielowarstwowe płyty CLT, które z niego powstają, można wykorzystywać przy budowie kilkunastopiętrowych wieżowców, a ich wytwarzanie jest znacznie bardziej ekologiczne niż produkcja cementu czy stali. Próbą odpowiedzi, czy to jest możliwe do realizacji, jest właśnie projekt pracowni Henning Larsen Architects.

Według założeń, w dzielnicy Fælledby zamieszka około 7 tys. ludzi, w kilkudziesięciu blokach zbudowanych wokół trzech położonych niedaleko od siebie placów z promieniście rozchodzącymi się ulicami. Między nimi zostały miejsce na zielone korytarze ułatwiające rozwój roślinności i przepływ zwierząt, co jest kolejnym ukłonem w stronę ekologii. Przyroda ma stanowić 40% powierzchni dzielnicy, która zajmie ponad 18 hektarów. Dla natura przeznaczone są również fasady budynków na których zostaną wbudowane specjalne gniazda dla ptaków i nietoperzy. Na placach znajdą się stawy, siedlisko żab i salamander oraz ogrody kwiatowe mające przyciągać motyle.

Zachowanie naturalnego krajobrazu wokół Fælledby wynika z chęci utrzymania równowagi pomiędzy człowiekiem i przyrodą. A więc ważne jest nie tylko zastosowanie przyjaznych technologi budowlanych ale równeż zespolenie osiedla ze środowiskiem naturalnym, aby zapewnić optymalne warunki do życia ludziom przy jednoczesnym poszanowaniu dla fauny i flory.

Źródło: henninglarsen.com