Warszawski Dworzec Centralny został wpisany do rejestru zabytków, czyli jest objęty ochroną konserwatorską. Pozwoli to zachować bryłę modernistycznego dworca i jego układ przestrzenny. To już drugie wyróżnienie dla tego budynku w tym roku, w styczniu otrzymał on bowiem imię Stanisława Moniuszki.

Dworzec Centralny w Warszawie został uznany za wyjątkowy obiekt architektury kolejowej oraz przykład estetyki późnomodernistycznej, a także za jeden z najcenniejszych zabytków II połowy XX wieku. Do użytku został oddany 5 grudnia 1975 roku. Kompleks, w skład którego weszły m.in. hala główna, podziemne perony, przejścia oraz galerie, został zaprojektowany w stylu późnego modernizmu przez architektów Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka. Budowa tego bardzo nowoczesnego na owe czasy obiektu trwała trzy lata i była jedną ze sztandarowych inwestycji lat 70. Polski Ludowej. Dworzec wyposażono w niespotykane wcześniej w Polsce rozwiązania i urządzenia, np. ruchome chodniki na pochylniach, nowoczesne ruchome schody czy automatycznie otwierane drzwi. Co ciekawe, nie były to produkty pochodzące z bloku wschodniego lecz sprowadzone z Europy Zachodniej.

W 2010 r. przed Euro 2012, rozpoczął się remont dworca, który kontynuowany był latach 2013-2016. W jego ramach m.in wymieniono najbardziej zużyte elementy wystroju i niektóre instalacje, a także uporządkowano przestrzeń wewnątrz dworca i wokół budynku. Remont obejmował również przebudowę izolacji termicznej i ogrzewania.

Obecnie z dworca, według danych Urzędu Transportu Kolejowego, korzysta ponad 15 mln pasażerów rocznie. Może dla części z nich obiekt ten jako zabytek, zmieni się w atrakcję turystyczną? Na stronie internetowej Fundacji Grupy PKP można znaleźć informacje ułatwiające zwiedzanie – mapę z rekomendowaną trasą spaceru i bezpłatny audioprzewodnik po dworcu.

W zasobach PKP w Polsce jest wiele budynków dworcowych uznanych za zabytki, do tej pory jednak do tej grupy klasyfikowane głównie były dworce neogotyckie czy budowle w stylu dworkowym, często wybudowane w XIX wieku i pamiętające czasy początków kolei na ziemiach polskich. Zaliczenie Dworca Centralnego w Warszawie do zabytków, świadczy o tym, że uznanie zyskują także inne formy architektonicznie, zdecydowanie nowsze. To dobrze – pokazujmy i chrońmy różnorodność w architekturze.