Od początku 2021 wchodzą w życie nowe, bardziej rygorystyczne normy związane z efektywnością energetyczną nowych i modernizowanych budynków – WT2021 . Zaostrzenie wskaźników wynika z walki ze zmianami klimatycznymi. Unia dąży do osiągnięcia neutralności klimatyczne, a poprawa efektywności energetycznej budynków jest jednym z ważniejszych aspektów tego procesu. Wprowadzenie normy WT2021 jest trzecią i ostatnią fazą zapoczątkowanej w 2014 roku unijnej reformy.

To, co od początku nowego 2021 roku będzie standardem, bardzo odbiega od tego, co reprezentują obecnie budynki w Polsce. Większość mieszkań powstało wiele dekad temu, kiedy pojęcia energooszczędności czy odnawialnych źródeł energii nie były znane. Teraz należałoby je zmodernizować, ponieważ są obciążeniem dla środowiska oraz coraz droższe w utrzymaniu, co wynika nie tylko z ich „starzenia się” ale i dużego zapotrzebowania na energię, a ta cały czas w Polsce drożeje. Pamiętajmy na przykład, że od stycznia 2021 roku wzrośnie cena prądu, ponieważ na rachunkach pojawi się nowa pozycja – opłata mocowa, której celem jest pozyskanie funduszy na modernizację elektrowni oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii.

Co oznacza WT2021 i jakie standardy wyznacza?

WT 2021 to określenie dotyczące nowych wymagań stawianych budynkom, które powstaną lub zostaną zmodernizowane po 31.12.2020 roku. Charakteryzuje się znacznym zaostrzeniem zaleceń dotyczących energooszczędności. Każdy inwestor planujący budowę będzie musiał stawiać na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania i technologie, bo tylko one pozwolą spełnić normy wyznaczone przez nowe wymagania techniczne. Będzie to miało znaczący wpływ na wiele aspektów budowy i wykończenia domu, a więc i na koszt jego budowy.

Nowe domy będą musiały być skuteczniej izolowane, ponieważ zmienią się maksymalne, dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych oraz okien i drzwi. Obecnie wartość ta dla ścian zewnętrznych wynosi 0,23 W/m2K, od stycznia 2021 roku będzie wynosić 0,2 W/m2K. Dla okien i drzwi balkonowych maksymalna wartość współczynnika U wzrośnie z 1,1 W/m2K do 0,9 W/m2K, a dla okien połaciowych z 1,3 W/m2K do 1,1 W/m2K. Zmienią się również wymagania odnośnie wartości współczynnika Ep, który określa maksymalne roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną. Obecne to 95 kWh/m2·rok, od 2021 roku będzie to 70 kWh/m2·rok.

Aby osiągnąć założone wskaźniki konieczna będzie odpowiednia izolacja termiczna domu (o zwiększonej grubości materiału izolacyjnego lub z materiałów o lepszej jakości) w połączeniu z odnawialnym źródłem energii. Samo zaizolowanie domu nie wystarczy. Aby osiągnąć założenia WT 2021 koniecznym będzie korzystanie z energii odnawialnej, bo tylko takie rozwiązanie pozwoli obniżyć zużycie energii pierwotnej zgodnie z wymaganiami postawionymi w nowych warunkach technicznych. Standardy określone w WT 2021 duży nacisk kładą właśnie na ekologiczne i odnawialne źródła ciepła oraz instalacje niskotemperaturowe.

Efektem nowych wymagań ma być zmiana podejścia inwestorów do projektowania budynków, z naciskiem na ich kompleksową analizę. Nie chodzi tylko o to, aby tylko zwiększać nakłady na ocieplanie budynków w celu poprawianie parametrów izolacyjności przegród i stolarki, co zmniejsza zapotrzebowanie budynku na ciepło, ale aby rozpatrywać to jako pozycję w ogólnym bilansie energetycznym budynku.

Domy budowane zgodnie z wymaganiami WT 2021 będzie charakteryzować dość zwarta, prosta bryła, która sprzyja energooszczędności i minimalizuje ryzyko powstawania mostków cieplnych odpowiedzialnych za uciekanie ciepła. Ważny będzie również sposób ogrzewania, wentylacji i uzyskiwania ciepłej wody użytkowej. Konieczne będzie stosowanie takich rozwiązań jak pompy ciepła, rekuperacja czy fotowoltaika, bo bez tego nie będzie możliwym spełnić postawionych w WT 2021 wymagań.