Rusza kolejny projekt który ma poprawić jakość powietrza w Polsce. Przed świętami rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. W ciągu najbliższych 10 lat Fundusz Termomodernizacji i Remontów ma wydać na wsparcie inwestycji w tym zakresie około 3,2 mld zł, z czego około 2,2 mld zł to inwestycje, które objęła nowelizacja. W 2020 r. nowe rozwiązania będą finansowane z wolnych środków Funduszu, a od 2021 r. głównym źródłem wsparcia będzie budżet państwa. Na 2,2 mld zł nowych wydatków składa się m.in. dofinansowanie remontów zasobów komunalnych i montaż kotew wzmacniających połączenia w budynkach z wielkiej płyty.

Montaż kotew nie wpływa wprawdzie na poprawę izolacyjności ścian, ale często jest konieczny podczas prac termomoderniazacyjnych, ponieważ nowe warstwy ocieplenia stanowią dodatkowe obciążenie dla tych łączników. Premia ta będzie przyznawana tylko w przypadku prowadzenia prac termomodernizacyjnych i ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa użytkowania budynków z płyt prefabrykowanych.

Dofinansowanie będzie można otrzymać także na ocieplenie budynków, podłączenie do sieci cieplnej oraz na zamontowanie mini instalacji odnawialnych źródeł energii, takich jak np. panele fotowoltaiczne. Ustawa ma premiować inwestycje prowadzące do kompleksowej poprawy charakterystyki energetycznej budynków oraz zwiększyć ich liczbę. Docelowym jej efektem ma być ograniczenie ubóstwa energetycznego oraz zmniejszenie zanieczyszczeń pochodzących z przestarzałych systemów ogrzewania w budynkach. Ma to wpłynąć na poprawę jakości życia ok. 12 mln Polaków mieszkających w blokach z wielkiej płyty. Zgodnie z szacunkami ministerstwa, do 2029 r. zostanie wykonane wzmocnienie ok. 2 tys. budynków z wielkiej płyty.

Przygotowane przepisy przewidują też pomoc dla samorządów w prowadzeniu remontów mieszkalnych budynków komunalnych. Gminy będą mogły ubiegać się o premie remontowe w budynkach, w których znajdują się lokale komunalne. Obecnie o wsparcie mogą się ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego. Nowelizacja przewiduje, że o wsparcie będą mogły również ubiegać się gminy i wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy. Przewiduje się, że pomocą zostanie objętych ok. 8 tys. budynków komunalnych.

Nowelizacja wprowadza również zmianę sposobu naliczania premii termomodernizacyjnej, przede wszystkim premiowanie kompleksowej termomodernizacji budynków. Przewiduje także uproszczenie sposobu obliczania tej premii oraz jej efektywne podniesienie, jak również zwiększenie dostępności. Obecnie premia jest przyznawana jeden raz, zmiana umożliwi wypłacenie jej w ratach wraz z postępem prac remontowych, co wpłynie na poprawę płynności finansowej inwestora.