Na budowie kompleksu biurowego w Warszawie rozpoczynają się testy Inteligentnego Kasku, innowacyjnego polskiego projektu, mającego poprawić bezpieczeństwo pracowników na placu budowy. Kask to rozwiązanie wypracowane przez trzy firmy: Intel i Cybercom które dysponują technologiami informatyczno-elektronicznymi, oraz Skanska, która wnosi do projektu doświadczenie w branży budowlanej. To pierwszy tego typu projekt w Europie.

Prace nad Inteligentnym Kaskiem trwają od 2016 roku. Sam kask jest tylko jednym z elementów większego systemu do zarządzania placem budowy. Ma on za zadanie poprawić bezpieczeństwo pracowników na budowie oraz usprawnić zarządzanie. To także krok w drodze do upowszechnienia inteligentnych rozwiązań w budownictwie.

Branża budowlana jest jedną z bardziej niebezpiecznych. Wznosząc ją na wyższy poziom, należy myśleć nie tylko o bardziej efektywnym zarządzaniu budową, ale również o uczynieniu jej bezpieczniejszą. Inteligentny Kask jest rozwiązaniem, które pokazuje, jak technologia może usprawnić ten proces. Projekty budowlane, zwłaszcza infrastrukturalne, często realizowane są na bardzo rozległym terenie, niekiedy na przestrzeni kilkunastu kilometrów. Wypadek może kosztować zdrowie lub życie ludzkie. Ważne jest więc, aby informacja o takim zdarzeniu jak najszybciej dotarła do właściwych służb, co umożliwi szybką reakcję. Informacja o lokalizacji, pozwala dodatkowo skrócić czas dotarcia z pomocą.

Każdy kask na budowie jest podłączony do systemu monitorującego różne parametry. Urządzenie, przede wszystkim, alarmuje w przypadku wykrycia anomalii w odczytach, oznaczających niebezpieczną sytuację, na przykład: wstrząs, uderzenie, upadek, czy znaczący wzrost lub spadek temperatury pod kaskiem. Wraz z alertem przesyłana jest lokalizacja pracownika , dzięki czemu czas reakcji i możliwość udzielenia pomocy pracownikowi w zagrożeniu znacznie się skraca.

Kask ułatwia również pracę na budowie – system, do którego jest podłączony może np. weryfikować obecność, kontrolować ważność badań lekarskich, szkolenia BHP czy uprawnienia do wykonywania specjalistycznych prac. A to dopiero początek. Inteligentny kask w przyszłości będzie dawał możliwość wymiany informacji z maszynami budowlanymi. Pozwoli to uniknąć np. groźnych w skutkach potrąceń pracowników przez maszyny pracujące na budowie. Kask będzie mógł wykryć taką sytuację, komunikując się z maszyną i ostrzec zarówno operatora jak i posiadacza kasku.

Po zakończeniu pilotażu, projekt będzie rozwijany w kierunku dostosowania go do innych branż, w których również korzysta się z kasków ochronnych, oraz wyjście z projektem poza granice naszego kraju.