Raport firmy badawczej Spectis „Rynek budowlany w Polsce 2019-2025 – analiza 16 województw”, będący analizą porównawczą danych statystycznych i prognoz, przedstawia przewidywaną dynamikę rozwoju rynku budowlanego w poszczególnych województwach. A potencjał jest znaczący, łączna szacunkowa wartość 960 największych realizowanych i planowanych inwestycji w Polsce to aż 420 mld zł.

Raport prezentuje zestawienie inwestycji mających największy wpływ na przyszłą koniunkturę na lokalnych rynkach budowlanych. W każdym województwie analizie poddano 60 najważniejszych inwestycji – 30 z segmentu budownictwa kubaturowego i 30 z inżynieryjnego. Łączna szacunkowa wartość projektów w fazie budowy to ok. 100 mld zł, a na etapie przetargu bądź planowania – 320 mld zł.

Kto jest najlepszy? Liderem zestawienia są województwa mazowieckie i pomorskie. Wartość realnych planów inwestycyjnych w tych województwach oszacowano na ok. 50 mld zł w każdym. W woj. mazowieckim najwięcej dużych inwestycji planowanych jest w segmentach drogowym, kolejowym, mostowo-tunelowym oraz biurowym i mieszkaniowym. W woj. pomorskim najważniejsze inwestycje to budownictwo energetyczne i wodne oraz kolejowe i drogowe. Choć tu także przewiduje się liczne inwestycje komercyjne i mieszkaniowe.

Kolejne miejsca w zestawieniu pod względem wartości projektów zajęły województwa zachodniopomorskie – 39 mld zł, śląskie – 36 mld zł i małopolskie – 33 mld zł. W każdym z tych województw bardzo ważną rolę będą odgrywać inwestycje infrastrukturalne. Dodatkowo w woj. zachodniopomorskim inwestycje z segmentu energetycznego, w woj. śląskim segment przemysłowo-magazynowy i biurowy, a w woj. małopolskim – segment biurowy i mieszkaniowy.

Polska wschodnia wciąż pozostaje w tyle pod względem realizowanych i planowanych projektów jednak i tu przewiduje się ożywienie inwestycyjne. W trzech województwach Polski wschodniej lubelskim, podkarpackim i podlaskim, analitycy oczekują znaczącego wzrostu inwestycji, głównie za sprawą projektów drogowych. Najmniej inwestycji zostało zaplanowanych w woj. lubuskim.

Raport podkreśla, że spośród analizowanych inwestycji, największe szanse na terminową realizację mają projekty z sektora prywatnego. Natomiast w przypadku inwestycji inżynieryjnych, nie tylko istnieje duże ryzyko opóźnień, ale również szansa, że w ogóle nie zostaną zrealizowane.

Źródło: spectis.pl