Ulga termomodernizacyjna, będąca istotnym narzędziem wspierającym inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, odgrywa kluczową rolę w 2024 roku. Dzięki temu narzędziu, właściciele domów jednorodzinnych mają szansę odzyskania części poniesionych kosztów związanych z termomodernizacją. Jednak, aby skorzystać z ulgi, trzeba spełnić określone warunki.

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie właścicieli domów jednorodzinnych, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) według skali podatkowej, podatku liniowego bądź ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Procedura odliczeń jest realizowana w zeznaniach podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28, z dołączeniem załącznika PIT/O zawierającego informacje o odliczeniach.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej, podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę nieprzekraczającą 53 000 zł. Limit ten jest łączny dla wszystkich przeprowadzonych termomodernizacji budynków, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Dla małżeństw, każdy z małżonków ma osobny limit, co oznacza, że razem mogą odliczyć nawet 106 000 zł. W przypadku wspólnego majątku małżonków, faktury muszą być wystawione na osobę, która osiąga dochód i zamierza skorzystać z ulgi.

Ulga obejmuje jedynie wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z termomodernizacją, które znajdują się w specjalnie opracowanym wykazie. Warto podkreślić, że termomodernizacja musi być zakończona przed upływem 3 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Niedotrzymanie tego terminu wiąże się z koniecznością zwrotu ulgi.

W kontekście termomodernizacji istnieją również inne programy np. „Czyste powietrze”. W przeciwieństwie do ulgi, ten program nakłada pewne wymagania odnośnie standardu wykonania prac. Wymaga uzyskania określonego standardu energetycznego budynku po termomodernizacji, wymagane jest również przeprowadzanie analiz energetycznych przed rozpoczęciem prac.

Należy jednak zaznaczyć, że niektóre wydatki nie są kwalifikowalne do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Dotyczy to zwrotów środków z programu „Czyste powietrze”, umorzonych pożyczek, oraz wydatków, które już zostały odliczone w ramach innych ulg podatkowych.

Warto także zwrócić uwagę na wykaz materiałów i urządzeń, które kwalifikują się do odliczeń. Są to m.in. materiały do docieplenia przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa, a także różne urządzenia związane z ogrzewaniem, wentylacją czy korzystaniem z odnawialnych źródeł energii.

Oprócz ulgi termomodernizacyjnej, istnieje również możliwość skorzystania z programów gminnych, które oferują dodatkowe dofinansowanie na termomodernizację domów jednorodzinnych. W tym kontekście, warto sprawdzić oferty urzędów gmin i miast, które często udzielają dotacji na wymianę kotłów, ocieplenie budynków czy instalację odnawialnych źródeł energii. Program „Stop smog” może być szczególnie atrakcyjny, oferując nawet do 100% dotacji dla najmniej zamożnych gospodarstw domowych.

Rok 2024 to nadal korzystny okres dla tych, którzy planują termomodernizację swoich domów. Ulga termomodernizacyjna oraz różne programy wsparcia pozostają dostępne, oferując możliwość znaczącego zwrotu poniesionych kosztów. Jednak kluczowe jest spełnienie określonych warunków i ścisła współpraca z lokalnymi władzami oraz ekspertami branżowymi. Warto korzystać z tych inicjatyw nie tylko w celu oszczędności finansowych, ale także dla dobra środowiska i poprawy jakości życia.