Termoizolacja jest kluczowym elementem procesu wykończenia domu, ma to na celu zminimalizowanie strat ciepła wewnątrz budynku oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu komfortu termicznego. Styropian jest najczęściej stosowanym materiałem termoizolacyjnym ze względu na łatwość w montażu i stosunkowo niską cenę, jednakże nie zawsze jest to optymalny wybór. Wełna mineralna jest konieczna w przypadku budynków powyżej 25 m, ze względu na wymogi ochrony przeciwpożarowej. Strefy narażone na wilgoć, takie jak strefy cokołowe, powinny być izolowane polistyrenem ekstrudowanym i wymagają dodatkowej hydroizolacji.

Płyty z pianki fenolowej pozwalają na znaczne zredukowanie grubości warstwy termoizolacyjnej przy identycznej ciepłochronności, co pozwala na znaczne zredukowanie mostków termicznych w obszarze ościeży oraz stref wieńców; mogą być także stosowane do likwidacji liniowych mostków termicznych, np. w obszarze narożników zewnętrznych.

Eliminowanie mostków termicznych jest kluczowym elementem projektowania termoizolacji, ponieważ obszary o niższym oporze cieplnym powodują straty ciepła w budynku. Mostki mogą być materiałowe, takie jak połączenia ceglanych ścian z żelbetowymi wieńcami, lub geometryczne, takie jak narożniki. Dlatego dokumentacja powinna być odpowiednio uszczegółowiona i podawać poprawny sposób wykonywania poszczególnych stref, takich jak ocieplenie okolicy przybalkonowej, przyokiennej, cokołowej, narożników, parapetów itd.

Wykonanie prac termoizolacyjnych wymaga fachowej wiedzy. Nie powinno się zlecać tych prac firmie z przypadkowo zatrudnionymi pracownikami. Obecnie Ustawa Prawo budowlane nie wymaga uzyskania pozwolenia na wykonywanie prac termoizolacyjnych dla budynków o wysokości do 12 m, co może prowadzić do wykonywania prac przez niedoświadczonych wykonawców. Jeżeli ocieplamy własny dom, sami musimy dopilnować aby wykonawca przestrzegał wszystkich wymagań technicznych i przepisów dotyczących wykonywania prac termoizolacyjnych, co zapewni skuteczność i trwałość systemu izolacyjnego.

Termoizolacja budynku jest niezwykle ważna dla utrzymania odpowiedniej temperatury wewnątrz budynku i oszczędności energii. Prace termoizolacyjne powinny być wykonywane przez fachowe firmy, które posiadają doświadczenie i zatrudniają wykwalifikowanych pracowników. W przeciwnym razie, mogą być źle wykonane, co doprowadzi do poważnych problemów i dodatkowych kosztów finansowych.
Niektóre przyczyny wad i usterek w systemie ETICS to błędy wykonawcze, wynikające z nieudolności technicznej, lekceważenia wymagań technicznych lub braku szczegółowej dokumentacji. Elementy nieuwzględnione w projekcie, to problem do rozwiązania dla wykonawcy, a to często przekłada się na stosowanie błędnych rozwiązań.

Błędy popełniane na etapie projektowania obejmują niewłaściwą ocenę stanu technicznego istniejącego budynku lub przegród już poddanych ociepleniu, bezkrytyczne zaprojektowanie systemu nieuwzględniające warunków brzegowych wynikających z oceny aktualnego stanu lub aprobaty technicznej, niewłaściwe zastosowanie materiału, niedostosowanie warstw wierzchnich do potrzeb eksploatacyjnych, pominięcie niektórych elementów systemu np. listew elewacyjnych, zbyt mała lub zbyt duża grubość materiału termoizolacyjnego – parametry nieadekwatne do potrzeb, brak systemowości rozwiązań itp.

Na etapie wykonawstwa do najczęstszych błędów należą niewłaściwe przygotowanie podłoża – osypujące się, zbyt słabe, zanieczyszczone, niewłaściwe dozowanie składników, niewłaściwe zastosowanie materiału, błędnie mocowanie płyt termoizolacyjnych, błędy aplikacji, np. temperatura powietrza i podłoża poza granicami określonymi przez producentów materiałów, niewłaściwa wilgotność podłoża, niedotrzymanie reżimów wykonawstwa i czasów przerw technologicznych, „oszczędności na materiałach” – rezygnacja z elementów systemu, zastosowanie tańszych rozwiązań np. materiałów bez aprobaty technicznej. Dlatego też, w celu uniknięcia błędów, niezbędna jest fachowa wiedza i doświadczenie wykonawcy oraz dokładna dokumentacja techniczna.

Przyczyną problemów z właściwą jakością elewacji ociepleniowej może być także jakość materiałów – stosowanie przeterminowanych materiałów lub złych jakościowo z powodu błędów w produkcji, skutkujących utratą deklarowanych parametrów oraz niewłaściwa eksploatacja, brak konserwacji i dbałości o elewację – mycie, czyszczenie, naprawa powstających uszkodzeń itp.

To jak trwała i skuteczna będzie termoizolacja budynku zależy od zastosowanych rozwiązań, materiałów, jakości wykonania i właściwej eksploatacji. Jeśli zadbamy o każdy z tych elementów przez długie lata będziemy cieszyć się efektywną i estetyczną elewacją.