Raport Market Outlook 2020. EMEA, firmy doradczo-inwestycyjnej CBRE, wskazuje kierunki które będą cieszyć się zainteresowaniem inwestorów w 2020 roku na europejskich rynkach nieruchomości. Na znaczeniu zyskają inwestycje w nieruchomości o niższych zyskach, ale z dłuższą perspektywą zarabiania, dywersyfikacja portfela oraz poszukiwanie dochodowych trendów.

Europie w ubiegłym roku nie udało się utrzymać wzrostu gospodarczego na poziomie z poprzednich lat, a widoczne spowolnienie przekłada się na zachowania inwestorów. Mimo apadku wskaźnika wzrostu, perspektywy na przyszłość są optymistyczne. Zawirowania gospodarcze dotknęły głównie sektor przemysłowy, sytuacja w usługach była bardziej stabilna i tak też powinno być w tym roku. W perspektywie najbliższych lat, sytuacja będzie się poprawiać.

Na europejskim rynku inwestycyjnym widać wyraźnie tendencję do lokowania kapitału w nieruchomości przynoszące niższe zyski, ale z dłuższą perspektywą zarabiania. Jednak inwestorzy chcąc zrównoważyć mniejsze przychody, poszukują dodatkowego dochodu w nowych, ważnych trendach społecznych.

Pierwszym z nich jest „hotelizacja” obiektów, których przeznaczenie dotychczas było inne, głównie nie były to mieszkania na wynajem lub przeznaczone na wynajem długoterminowy. Miejsca noclegowe są konieczne nie tylko dla biznesu i turystyki, ale również dla imigrantów zarobkowych. Poszukujących oni tanich, ale dobrze skomunikowanych obiektów, na wynajem na krótki czas, do kilku dni do kilku miesięcy. Ta forma wynajmu jest bardziej ryzykona i trudniejsza w obsłudze, jednak przynosi równiez większe zyski niż wynajem długoterminowy.  Trend ten jest mocno widoczny również w Polskich miastach.

Kolejną zmianą widoczną w społeczeństwach europejskich, mająca wpływ na sposób inwestowania w nieruchomości, jest starzenia się społeczeństwa. Najnowsze dane Eurostatu wskazują, że w 2050 roku prawie 30% mieszkańców Europy będą stanowiły osoby w wieku 65 lat i więcej. To powoduje, że na popularności zyskują inwestycje w obiekty z prywatną opieką medyczną, domy opieki i placówki medyczne. To forma nieruchomości której popularnośc rośnie niezwykle szybko i nic nie zapowiada aby coś miało się tu zmienić.

Kolejny trend, który wskazują eksperci CBRE jako ważny dla inwestorów, to zrównoważony rozwój i transformacja energetyczna. To obszar, który intensywnie rozwija się już od dłuższego czasu, ale w najbliższych latach będzie musiał znacząco przyspieszyć, żeby sprostać zarówno wymaganiom społecznym jak i prawodawstwu i celem do osiągnięcia określonym przez UE. Branża budownictwo będzie musiała potawić na nowe technologie, co wiąże się ze sporymi wyzwaniami. Do najważniejszych należą przyjazny dla środowiska proces budowy i ekologiczne rozwiązania w późniejszym użytkowaniu budynku.

Źródło: www.cbre.pl