Jednym z elementów termomodernizacji domu jest wymiana stolarki okiennej na bardziej energooszczędną. Bardzo ważnym w tym aspekcie jest zakup okien o niskim współczynniku przenikania ciepła oraz prawidłowy ich montaż. Błędy popełniane przy montażu powodują bowiem problemy nie tylko z samymi oknami, ale też wpływają niekorzystnie na termoizolacyjność ścian, mogą też negatywnie oddziaływać na zdrowie domowników.

Jednym z najczęściej popełnianych błędów podczas montażu okien jest pozostawianie starego materiału uszczelniającego lub gruzu i pyłu. Takie pozostałości lub ubytki w murze oraz źle wyrównane powierzchnie mogą uniemożliwić dobre uszczelnienie przestrzeni między oknem i murem, co sprzyja powstawaniu szczelin i mostków termicznych. Może to skutkować zawilgoceniem muru, a więc nie tylko obniżyć jego parametry termoizolacyjne ale i doprowadzić do rozwoju pleśni.

Problemem są także naprężenia powstające na styku ościeżnicy okiennej i tynku powodowane odmiennym sposobem pracy termicznej różnych materiałów. W miejscach łączenia występuje ich duże skupienie, co także może prowadzić do powstawania pęknięć i nieszczelności, a więc potencjalnych źródeł strat energii.

Aby uniknąć tych problemów, miejsce łączenie docieplenia ze stolarką okienną (również drzwiami) należy odpowiednio przygotować i uszczelnić, to znaczy zastosować listwy dylatacyjne przyokienne.  Listwa umieszczona w tym miejscu, uszczelnia łączenie oraz „przejmuje” naprężenia, co eliminuje przyczynę powstawania pęknięć na styku ościeżnicy okiennej i tynku, a więc również zapobiega dostawania się wody pod okładzinę termiczną przy glifie wokół okna. Listwa wpływa też na estetykę – pozwala na równe wykończenie tynku wokół okna. Najlepiej zastosować profile przyokienne wyposażone w uszczelkę i siatkę.

Nie można również montować okien bez listwy podparapetowej. Listwa ta świetnie uszczelnia połączenie okna i parapetu oraz ułatwia montaż parapetów zarówno wewnętrznych i zewnętrznych. Jeśli zrezygnujemy z listwy podparepetowej, to niemożliwym stanie się zamontowanie parapetu wewnętrznego pod ramą okienną. Może to być przyczyną wnikania wody opadowej pod ramę i do wewnątrz pomieszczenia, a więc doprowadzi do zawilgocenia ściany pod oknem i jej przemarzania, a także do powstawania przeciągów. Listwa podparapetowa nie tylko zapewnia doskonałe połączenie parapetu z okładziną termiczną, ale również eliminuje powstawanie mostka termicznego w tym miejscu oraz efekt podwiewania wiatru pod parapetem.

Właściwy montaż okien to bardzo ważna sprawa, najlepiej więc  zlecić to profesjonalnej ekipie i na bieżąco kontrolować ich działania. Można również zdecydować się na samodzielny montaż, to jak najbardziej wykonalne. Jednak w tym wypadku należy bardzo dobrzy przygotować się do realizacji zadania i rygorystycznie przestrzegać wszystkich zasad właściwego montażu.

W przeprowadzeniu prawidłowego montażu okien pomogą produkty Bella Plast: