W Chinach powstaje pierwsze na świecie „leśne miasto”, samowystarczalne energetycznie. Miasto nie tylko będzie wkomponowane w przyrodę, ono samo stanie się jej częścią. Jego pozytywny wpływ na środowisko, to nie tylko usuwanie zanieczyszczeń z powietrza i produkcja tlenu, to także możliwość rozwoju roślin i zwierząt oraz zwiększanie bioróżnorodności regionu.

Miasto-las zaprojektował Stefano Boeri Architetti, jego budowa rozpocznie się przed 2020 rokiem. Docelowo zamieszka w nim 30 tys. osób. Budynki które tu powstaną – biura, domy, hotele, szpitale i szkoły – będą całkowicie pokryte przez roślinność, niezależnie od rozmiaru czy przeznaczenia. W sumie będzie tu rosło prawie milion roślin z ponad 100 gatunków, w tym 40 tys. drzew.

Rośliny będą obecne wszędzie, nie tylko w parkach, ogrodach i wzdłuż ulic, ale również na dachach i fasadach budynków. Będą pochłaniały prawie 10 tys. ton dwutlenku węgla i 57 ton zanieczyszczeń rocznie oraz wyprodukują ok. 900 ton tlenu. Także, dzięki roślinności, średnia temperatura powietrza zostanie obniżona, powstaną naturalne bariery dźwiękowe oraz poprawi się różnorodność biologiczna żywych gatunków. Zakłada się że powstaną tu nowe siedliska ptaków, owadów i małych zwierząt.

Liuzhou Forest City ma zostać wybudowane w trzy lata, w południowej części Chin, w regionie Liuzhou, wzdłuż rzeki Liujiang. Obszar miasta obejmie 175 hektarów. Zielone miasto, będzie połączone z Liuzhou szybką koleją, a indywidualny środek transportu stanowić będą samochody elektryczne. Miasto będzie samowystarczalne energetycznie dzięki energii geotermalnej i słonecznej.

Jest to pierwszy taki projekt na świecie – innowacyjne miasto, które łączy samowystarczalność energetyczną poprzez wykorzystanie energii odnawialnej, ze zwiększeniem bioróżnorodności gatunkowej oraz zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza. Jest odpowiedzią na problemy nękające Chiny – miasta rozrastające się w ogromnym tempie, coraz mniej przyjazne do życia, głównie przez zanieczyszczenie powietrza.