Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje kolejny program, który ma poprawić jakość powietrza i efektywność energetyczną budynków – „Moje Ciepło”. Program kierowany będzie do właścicieli nowo budowanych domów jednorodzinnych i umożliwi uzyskanie dofinansowania na ekologiczne źródła ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – pompy ciepła.

Start programu oraz rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie planowane jest na pierwsze półrocze 2022 r. Zakłada się dotację na poziomie do 30% kosztów kwalifikowanych projektu i nie więcej niż 21 tys. zł, w zależności od zastosowanej pompy ciepła. Dotacja będzie też uzależniona od stanu technicznego budynku, a tu wymagania będą duże.  Z dofinasowania nie będą mogli skorzystać właściciele już istniejących budynków.

Pieniądze na program mają pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego – nowego instrumentu Unii Europejskiej dla 10 krajów o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji CO2. Unia Europejska odrzuciła już wniosek NFOŚiGW w tej sprawie, ponieważ wymiana źródeł ciepła nie jest priorytetem w tym funduszu, jednak NFOŚiGW po uzupełnieniu dokumentów złożył kolejny wniosek, który ma być rozpatrywany 26 października 2021 r. Po tej dacie będzie wiadomo, czy program będzie finansowany z Funduszu Modernizacyjnego.

Program „Moje Ciepło” skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli nowych budynków jednorodzinnych. Umożliwia zakupu i montaż pomp ciepła tylko w nowych budynkach. Jeśli chodzi o istniejące budynki, ich właściciele mogą starać się o dofinansowanie na ten cel z programu „Czyste powietrze”. Program „Moje ciepło” jest bardzo restrykcyjny, co oznacza, że na dofinansowanie nie mogą liczyć wszyscy zainteresowani. Budynki, dla których będzie można uzyskać dotację, muszą spełniać bardzo wyśrubowane kryteria, wyższe niż określają warunki techniczne z 2021 roku (WT2021).

WT2021 wymaga, aby współczynnik energii pierwotnej budynku nie przekraczał 70 kWh/mkw rocznie. Aby otrzymać dofinansowanie z programu „Moje Ciepło”, współczynnik ten może wynosić co najwyżej 63 kWh/mkw, a w kolejnych latach wymagania jeszcze wzrosną do maksymalnie 55 kWh/mkw rocznie. Oznacza to, że wiele budynków nie będzie mogło skorzystać z programu, a decydujące będą stan techniczny i zastosowane rozwiązania. Niski współczynnik energii pierwotnej świadczy o wyposażeniu domu w systemy ochraniające środowisko naturalne oraz wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Zainteresowanie pompami ciepła w Polsce jest coraz większe. Według danych przedstawionych na portalu Czyste Powietrze (program ten umożliwia dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła), z każdym miesiącem rośnie liczba tego typu wniosków. W 2020 r. sprzedano w naszym kraju prawie pięciokrotnie więcej pomp ciepła niż w 2017 r. i po raz pierwszy ich sprzedaż była większa niż kotłów węglowych. Wynika to w głównej mierze z większej dostępności, atrakcyjności (koszty zakupu są coraz niższe) oraz wzrostu zaufania do tej technologii, ale także rosnącego zainteresowania bezemisyjnymi systemami grzewczymi.