Mostki termiczne to miejsca, przez które z budynku uchodzi ciepło w znacznie wyższym stopniu, niż przez sąsiednie elementy. Wielkość tej utraty jest wprost proporcjonalna do wielkości mostka. Jest to bardzo niekorzystna sytuacja nie tylko dla naszego portfela (wyższe rachunki za ogrzewanie), ale również dlatego, że powstanie mostka termicznego może prowadzić do zawilgocenia ścian, co przełoży się na rozwoju pleśni i grzybów (nasze zdrowie) oraz do powstawania uszkodzeń mechanicznych.

Najczęściej wyróżnia się dwa rodzaje mostków termicznych – punktowe i liniowe. Mostki termiczne punktowe to najczęściej miejsca, w których bryła budynku z jakiegoś powodu jest przewiercona np. pod doprowadzenie instalacji potrzebnych w domu lub uszkodzona. Tego typu mostki  są mniej groźne i ucieka nimi niewiele ciepła. Bardziej niebezpieczne są mostki termiczne liniowe, które mogą powstać w bardzo wielu miejscach, najczęściej tam gdzie łączą się różne elementy przegród zewnętrznych budynku – połączenie dachu i ściany zewnętrznej, miejsca osadzenie okien i drzwi, połączenie balkonu ze stropem, wieńce, nadproża itp. Problemy które mogą powodować sprawiają, że eliminację mostków termicznych należy zaplanować już na etapie projektowania budynku.

Mostek termiczny powoduje, że przy różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku, dochodzi do wychładzania przegrody. Temperatura ściany obniża się często tak bardzo (zwłaszcza przy niskich temperaturach na zewnątrz), że następuje skraplanie się pary wodnej, a więc zawilgocenie ścian, co przekłada się na wiele negatywnych konsekwencji. Oprócz rosnących kosztów ogrzewania domu, może to być także niekontrolowany rozwój grzybów i pleśni, co nie tylko przyczynia się do powstania alergii i innych problemów zdrowotnych, ale także wpływa na estetykę ścian.

Mostek termiczny może także powodować powstawanie uszkodzeń mechanicznych. Różnica temperatur poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynków powoduje, że inaczej one pracują. Prowadzi to do powstawania naprężeń, które nie tylko mogą spowodować powstawanie pęknięć, ale nawet poważniejszego uszkodzenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku.

Usuwanie mostków termicznych jest bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe, bardzo ważnym jest więc ich eliminacja na etapie projektowania. W przypadku starszych domów, etap planowania mamy dawno za sobą, więc tu musimy wykryć mostki i, w mirę możliwości, wyeliminować, w czym może pomóc wykonanie elewacji ociepleniowej.

Lokalizację mostków oraz przyczynę ich powstawania można zbadać za pomocą termografii. Dobrze wykonane ocieplenie budynku, nawet jeśli całkowicie nie rozwiąże problemu, pozwoli zmniejszyć go do niewiele znaczących utrat ciepła. Jednak ocieplenie musi być wykonane właściwie z użyciem wszystkich niezbędnych elementów, w tym listew elewacyjnych, które wykluczają powstawanie mostków termicznych oraz ograniczają destrukcyjny wpływ wody, zapobiegając jej wnikaniu w głąb elewacji.