Najnowsza edycja raportu „Global energy transformation: A roadmap to 2050 (2019 edition)” przygotowana przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej pokazuje, że ilość zużywanej energii elektrycznej będzie rosnąć do 2050 r., a jej udział w łącznie zużywanej energii zwiększy się z ok. 25% obecnie do 50%. Prąd stanie się więc najpopularniejszym nośnikiem energii. Według prognoz, popyt na energię elektryczną będzie nakręcać głównie szeroko rozumiana mobilność oraz budownictwo.

Z analizy Międzynarodowej Agencji Energetycznej wynika, że budynki są największym odbiorcą energii w UE. Ich udział sięga niemal 40% jej całkowitego zużycia, odpowiadają także za 36% emisji CO2. Na nich więc należy skupić się przy opracowywaniu nowych rozwiązań ograniczających zużycie energii i emisji gazów cieplarnianych. Pomóc w tym mogą technologie cyfrowe, które szybko się rozwijają.

Większość budynków mieszkaniowych w Europie ma ponad 50 lat i na ogół charakteryzują się niskim wskaźnikiem efektywności energetycznej. Termomodernizacji poddaje się średnio 1% z nich na rok. Niskie tempo modernizacji energetycznej budynków wynika z wolnego planowania i kosztorysowania prac, co z kolei wynika z braku ich cyfrowych modeli. To problem stara się rozwiązać, finansowany z unijnego programu ramowego Horyzont 2020, realizowany przez konsorcjum 16 firm z 10 krajów, projekt BIMERR.

Celem BIMERR jest przygotowanie pakietu narzędzi cyfrowych, które umożliwią proces modelowania budynków mieszkaniowych z uwzględnieniem efektywności energetycznej na etapie budowy i podczas ich użytkowania. Dotycz to zarówno wznoszenia nowych, jak i renowacji starych domów.

BIMERR umożliwia dostęp online do bieżących informacji o projekcie i kosztach. W tym celu wykorzystuje rozszerzoną rzeczywistość, czyli łączy realny świat (np. pozyskiwany z kamer) z generowaną cyfrowo grafiką 3D. Kolejną innowacją rozwijaną w projekcie jest aplikacja analizująca zachowania użytkowników i odpowiednio sterująca zużyciem energii.

Projekt zakłada także stworzenie kolejnych dwóch aplikacji. Jedna z nich jest dedykowana projektantom modernizacji energetycznej budynków oraz zarządcom nieruchomości. Umożliwi ona ocenę możliwości i zakresu renowacji, a także oszacuje wpływ tej inwestycji na wskaźniki ekonomiczne budynku. Druga aplikacja umożliwi symulację procesu renowacji na każdym jego etapie.

Opracowane w projekcie BIMERR rozwiązania są już testowane w dwóch budynkach. Jeden z nich jest zlokalizowany przy ul. Wiarusów w Warszawie, drugi w Hiszpanii. W Polsce do testów został wybrany dom który wymaga wdrożenia licznych modyfikacji energetycznych. Już został wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz przyłączony do sieci miejskich. Kolejne testy budynku, prowadzone przy użyciu technologii opracowywanych w BIMERR, obejmą inwentaryzację energetyczną, wykonanie modelu budynku, skanowanie 3D oraz termografię. Dzięki tym badaniom powstanie analiza energetyczno-ekonomiczna możliwych scenariuszy termomodernizacji z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi.

Testy w dwóch krajach o różnych standardach budownictwa, różnym prawie budowlanym i sposobach zarządzania domami, pozwoli lepiej ocenić przydatność nowej technologii oraz wykryć ewentualne braki w jej funkcjonowaniu.