Rozpoczynamy kolejny rok w którym będziemy budować nowe domy oraz remontować i przebudowywać istniejące. Nadal będziemy starali zapewnić sobie i rodzinie komfortowe oraz ekonomicznie i ekologicznie warunki mieszkania. Przy czym obecnie, jest to dużym wyzwaniem, zwłaszcza, aby mieszkać „ekonomiczne”. Ogromny wzrost rachunków za energię powoduje, że dla zapewnienia optymalnych warunków temperaturowych w domu warto poszukać alternatywnych sposobów pozyskiwania energii oraz, co najważniejsze, zapewnić dobrą izolację termiczną budynku.

W ubiegłym roku zmieniły się warunki techniczne w budownictwie. Obniżono wartość wskaźnika Ep. czyli ilość energii, jaką budynek może pozyskiwać z nieodnawialnych surowców energetycznych. Od 2021 roku wartość wskaźnika wynosi 70 kilowatogodzin na metr kwadratowy rocznie. Przy czym pod „zużyciem energii” należy rozumieć ogrzewanie budynku, podgrzewanie wody użytkowej, oświetlenie, wentylację oraz chłodzenie. W ubiegłym roku obniżono również wartość współczynnika U, czyli ilość ciepła jak może przenikać przez ściany zewnętrzne, dachy, stropy, okna, drzwi i inne przegrody. Oznacza to, że każdy z elementów domu, który odgradza nas od świata zewnętrznego musi być jeszcze skuteczniejszą barierą dla zimna.

Bez względu na to, jaki dom zamierzamy wybudować, musimy gruntownie przemyśleć i zaplanować elewację ociepleniową (bo to kluczowy element termoizolacji) oraz sposób ogrzewania budynku – z tym najczęściej wiążą się najwyższe rachunki za energię.

Dobrą izolację termiczną budynku oraz estetyczny wygląd zapewni elewacji ociepleniowa wykonana w technologii BSO (bezspoinowy system ociepleń), która umożliwiająca niemal nieograniczone zmniejszenie przenikalności cieplnej murów. Ogranicza ją tylko „rozsądna” grubość materiału izolacyjnego. Niestety, ceny materiałów budowlanych ostatnio bardzo wzrosły, więc i wykonanie takiej elewacji jest znacznie droższe niż jeszcze dwa lata temu. Warto w nią jednak zainwestować, bo ceny energii rosną jeszcze szybciej, a patrząc na strukturę sektora energetycznego w Polsce, jeszcze długo będą rosły.

Na etapie wykonawstwa takiej elewacji koniecznie należy zadbać o jakość wszystkich elementów systemu, jak i jakość wykonania, aby nie narazić się na konieczność szybkiej (i kosztownej) jej modernizacji lub naprawy. Sytuację takie, niestety, zdarzają się często, jeśli „zaoszczędzimy” wybierając tańsze materiały, bez Krajowej Oceny Technicznej, lub pominiemy elementy zabezpieczające elewację przed uszkodzeniem mechaniczny, zagrożeniami biologicznymi lub pogodowymi jak np. okapniki.

Jakie zastosować ogrzewanie? Tu odpowiedź jest trudniejsza. Obecnie najlepszym rozwiązaniem, z kilku względów, w tym ekologicznych, wydają się gazowe kotły kondensacyjne lub pompy ciepła. Dobrze także postarać się o panele fotowoltaiczne, które dodatkowo obniżą rachunki za energię elektryczną, którą również można wykorzystać do ogrzewania budynku.