Konieczność oszczędzania energii i ochrony środowiska to główny temat dyskusji dotyczących zatrzymania zmian klimatu na Ziemi oraz zapewnienia bezpiecznego środowiska naturalnego dla nas wszystkich. W sposób ciągły wprowadzane są różnego rodzaju mechanizmy prawne i finansowe, które mają wspomagać ten proces, w czym największą aktywnością wykazuje się Unia Europejska. Wyznacza ona ambitne cele oraz prowadzi działania uświadamiające, które pozwolą na osiągnięcie tych celów w ciągu kilku lat.

Patrząc na rynek budowlany na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat, można zauważyć, że cele te nie zawsze były tak ważne jak powinny. Dziś mocno to się zmieniło, świadomość potrzeby wznoszenia budynków o wysokim standardzie energooszczędności znacznie wzrosła. Nie tylko wymagania prawne, ale również problem z jakością powietrza, z którym stykamy się na co dzień sprawiają, że znacznie poważniej podchodzimy do problemu efektywnego korzystania z energii do ogrzewania budynków.

Nowo powstające domy są właściwie projektowane i budowane. Nowoczesne materiały budowlane i urządzenia grzewcze pozwalają wybudować dom, który wykazuje bardzo racjonalne zapotrzebowanie na energię. Co jednak z budynkami starymi, wybudowanymi w technologiach, w których zagadnienia dotyczące energooszczędności nie były tak ważne jak dziś? Jak zmniejszyć ich zapotrzebowanie na energię? Oczywiście rozwiązaniem jest kompleksowa termomodernizacja, jednak nie zawsze jest to łatwe do realizacji. Po pierwsze problemem są koszty, po drugie starsze budynki, a zwłaszcza ich elewacje, mogą być chronione przez konserwatora zabytków, co jeszcze bardziej utrudnia ich modernizację.

W przypadku termomodernizacji starych budynków, kluczowym słowem jest kompleksowa. Aby taki obiekt wykazywał niskie zapotrzebowanie na energię, zarówno do ogrzewania jak i chłodzenia nie wystarczy wymiana stolarki okiennej i kotła instalacji grzewczej czy klimatyzacji. Brak wykonania elewacji ociepleniowej spowoduje szybką utrata energii, co przełoży się na potrzebę ciągłego jej dostarczania. Podstawą działań termomodernizacyjnych jest więc stworzenie odpowiedniej warstwy izolacyjnej, ograniczającej utratę energii, a to można osiągnąć tylko poprzez ocieplenie przegród zewnętrznych budynku.

Bardzo ważna jest kolejność wykonywanych działań. Rozpoczęcie termomodernizacji od wymiany źródła energii i instalacji grzewczej, co zwłaszcza w przypadku budynków zabytkowych jest najłatwiejsze, spowoduje, że musimy zastosować wysokowydajne źródło energii cieplnej, a więc droższe, które po ociepleniu budynku będzie wykorzystywane tylko w małym procencie. Spowoduje to, że całkowite koszty termomodernizacji będą wyższe, niż w przypadku gdy realizację inwestycji rozpoczniemy od ocieplenia przegród zewnętrznych.

Planujmy więc rozsądnie. Zawsze termomodernizację rozpoczynajmy od wykonania elewacji ociepleniowej, to zoptymalizuje koszt całej inwestycji. Samo ocieplenie budynku spowoduje, że będzie on wykazywał mniejsze zapotrzebowanie na energię, nawet więc gdy posiadamy nieefektywny kocioł grzewczy, będzie on zużywał mniej paliwa, a więc rachunki będą mniejsze, co już oznacza niższe koszty termomodernizacji.