Rosnące ceny energii oraz wzrost świadomości ekologicznej Polaków sprawia, że coraz więcej z nas realizuje inwestycje termomodernizacyjne istniejących budynków. Nie bez wpływu na to pozostaje także wsparcie tego typu inwestycji przez rządowe i samorządowe programy.

W ostatnich latach w znacznie większej skali termomodernizowano budynki wielorodzinne niż jednorodzinne, czego główną przyczyną była sytuacja finansowa właścicieli. W budynku wielorodzinnym modernizacja wychodzi znacznie taniej w przeliczeniu na mieszkanie, niż w domu dla jednej rodziny, która musi sama ponieść wszystkie koszty. W najbliższym czasie ten trend jednak musi się zmienić, a przyczyną tego będzie nie tylko to, co podaliśmy na wstępie, ale również coraz bardziej rygorystyczne wymagania UE.

Jednym z najważniejszych aspektów termomodernizacji każdego budynku jest wybór właściwej metody realizacji elewacji ociepleniowej. Musi ona spełniać wysokie wymagania termoizolacyjne, być trwała, bezpieczna oraz łatwa w utrzymaniu i co równie ważne, zapewnić estetyczny wygląd domu oraz koszt jej wykonania musi być w miarę rozsądny. Jednym z najczęściej stosowanych systemów termomodernizacji budynków jednorodzinnych jest metoda BSO (bezspoinowe systemy ociepleń) nazywana także ETICS (ang.: External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering).

Ostatnio temat termomodernizacji jest bardzo głośny i często pojawia się w przestrzeni medialnej, mówi się jednak głównie o właściwościach izolacyjnych systemów elewacyjnych, a pomija inne równie ważne właściwości tych systemów, które decydują nie tylko o estetyce budynków, ale również o trwałości i bezpieczeństwie ich użytkowania.

W dyskusjach czy rozważaniach na ten temat, związek pomiędzy właściwościami techniczno-użytkowymi systemów elewacyjnych, a bezpieczeństwem ich użytkowania, czy trwałością w ogóle się nie pojawia, a jest to tak samo ważne dla mieszkańców domu, jak właściwości izolacyjne elewacji. Stanowi o bezpieczeństwie mieszkania w tak ocieplonym budynku oraz o kosztach utrzymania elewacji, co w ostatecznym rozrachunku decyduje o opłacalności całej inwestycji.

Rozwiązania stosowane przy realizacji ocieplenia budynku to systemy, czyli zespoły wzajemnie powiązanych elementów. Aby system działał właściwie, wszystkie elementy muszą spełniać swoją rolę właściwie. Pominięcie, lub zastosowanie niedopasowanego lub niskiej jakości elementu, obniża sprawność całego systemu. Jak więc więc wybrać właściwe materiały do systemu ociepleń?

Przede wszystkim powinny one posiadać aktualne Krajowe lub Europejskie Oceny Techniczne. Dokumenty te stanowią pozytywną ocenę właściwości użytkowych wyrobów budowlanych do zamierzonego zastosowania i stanowią źródło wiedzy niezbędnej do zaprojektowania bezpiecznej i trwałej elewacji. Aby uzyskać Krajową Ocenę Techniczną, produkty poddawane są rygorystycznym badaniom pozwalającym potwierdzić ich przydatność użytkową. W badaniach uwzględnia się wiele aspektów, zaczynając od bezpieczeństwa użytkowania, a na trwałości kończąc.

Na wybór systemu elewacyjnego podczas termomodernizacji budynku ma wpływ wiele czynników, m.in. nośność ścian, która może być niska, co bardzo ograniczy wybór sposobu wykończenia elewacji. Systemy ETICS nie wymaga dużej nośności ścian, dzięki czemu może być stosowany nawet na starych budynkach. Elewacja tak wykonana jest trwała i bezpieczna oraz pozwala uzyskać bardzo dobre parametry izolacyjne przegród zewnętrznych.

Na systemy ETICS składają się:

  • zaprawa lub masa klejowa do mocowania płyt termoizolacyjnych
  • płyty termoizolacyjne (styropian, wełna mineralna, pianka PUR)
  • zaprawa (masa klejąca) do zatapiania siatki szklanej zbrojącej
  • siatka szklana do wykonywania warstwy zbrojącej
  • grunt
  • wyprawa tynkarska, strukturalne cienkowarstwowe tynki zewnętrzne
  • farba elewacyjna (opcja)
  • łączniki mechaniczne (dyble, kołki)
  • listwy i profile wykończeniowe

Tylko system, składający się z wszystkich wyżej wymienionych elementów odpowiedniej jakości, gwarantuje sukces w postaci trwałej i skutecznej elewacji. Niestety, często zdarza się, z powodów ekonomicznych, stosowanie elementów na podstawie tylko jedynego kryterium – najniższej ceny.

Takie rozwiązanie szybko okazuje się być bardzo awaryjne, nieodporne na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, a także zagrożenia biologiczne. Co najgorsze, tak wykonana elewacja może stanowić zagrożenie pożarowe. Unikajmy takich rozwiązań – one tylko pozornie wydają się tanie.