Program „Czyste powietrze” wspiera termomodernizację starych domów, ale nie można z niego sfinansować inwestycji w domach, które są w trakcie budowy. Program „Mój prąd” umożliwia uzyskanie dotacji na mikroinstalacje fotowoltaiczne do starych, jak i nowych domów. Z programu „Moje ciepło” będzie można uzyskać dotację w na instalacje pompy ciepła tylko w nowo budowanym domu.

Dlaczego warto korzystać z pompy ciepła? Bo to ekologiczne rozwiązanie, które jest tanie w eksploatacji. Jeżeli dodatkowo mamy zamontowane panele fotowoltaiczne, z których uzyskujemy prąd zasilający pompę ciepła, otrzymujemy niezwykle tanie ogrzewanie domu i ciepłej wody użytkowej. Niestety, najpierw musimy zainwestować w zakup i montaż takiej pompy, a to już tanie nie jest.

W Polsce rośnie zainteresowanie pompami ciepła, jednak barierą w rozwoju tej formy ogrzewania domów jest wysoki koszt inwestycji, zwłaszcza w pompy ciepła gruntowe. Aby promować tą technologię, podjęto inicjatywę wsparcia finansowego dla inwestorów budujących nowe domy i chcących korzystać z tej formy ogrzewania. Program „Moje ciepło”, który właśnie wystartował, ma zwiększyć stosowanie pomp ciepła w nowych domach, poprzez możliwość uzyskania dofinansowania takiej inwestycji.

Dotacje udzielane w programie „Moje ciepło” pochodzą z Europejskiego Funduszu Modernizacyjnego, który jest instrumentem finansującym modernizacje systemów energetycznych i poprawę efektywności energetycznej. Środki, którymi dysponuje Fundusz pochodzą z rynku sprzedaży praw do emisji CO2. Promowanie instalacji pomp ciepła, które są zasilane elektrycznie, jest zgodne z polityką energetyczną Unii Europejskiej. Według założeń Europejskiego Zielonego Ładu, do 2030 r. udział pomp ciepła w ogrzewaniu budynków mieszkalnych powinien zwiększyć się do 40%, a do 2050 r. – do 65-70%.

Program „Moje ciepło” został opracowywany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i skierowany jest do osób budujących nowy dom, którzy chcą zastosować pompę ciepła jako urządzenie grzewcze. Za nowy budynek uznaje się taki, w przypadku którego, w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Dla osób, które ostatnio zakończyły budowę pozostawiono furtkę. Dotację na zakup i montaż pompy ciepła można uzyskać dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych, dla których już złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie, pod warunkiem że nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Pierwszy nabór wniosków w programie „Moje ciepło” miał ruszyć na przełomie marca i kwietnia 2022 r., ale jest opóźnienie. Obecnie podawanym terminem jest koniec kwietnia br. Program umożliwi uzyskanie bezzwrotnej dotacji w wysokości od 30 do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie więcej niż 7 tys. zł dla pompy ciepła powietrznej i 21 tys. zł dla pompy ciepła gruntowej. Wyższa dotacja w przypadku pompy gruntowej wynika z wyższych kosztów instalacji takiej pompy, ponieważ konieczne jest wykonanie prac ziemnych i zainstalowanie kolektorów poziomych lub pionowych.

Dodatkowym warunkiem uzyskania dotacji w programie „Moje ciepło” jest to, aby budowany dom był energooszczędny. Dofinansowanie będzie przydzielane budynkom, który są bardziej energooszczędne niż wymagają obowiązujące od stycznia 2021 roku warunki techniczne (zgodnie z nimi, nowo wznoszone domy mają mieć wskaźnik Ep nie większy niż 70 kWh/m2/rok). W programie „Moje ciepło” w pierwszym roku działania (czyli 2022 r.), dotacja będzie przyznawana inwestorom, którzy budują domy o wskaźniku Ep nie większym niż 63 kWh/m2/rok, a w kolejnych latach domom których wskaźnik Ep będzie wynosić maksymalnie 55 kWh/m2/rok. Oznacza to, że wspierana będzie budowa domów bardzo dobrze ocieplonych z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.

Budżet programu „Moje ciepło” wynosi 600 mln zł. W programie najpierw trzeba zrealizować inwestycję w pompę ciepła, a dopiero później wystąpić o dotację.