15 grudnia 2020 r. odbyły się wybory prezesa European Association for ETICS (EAE). Po raz pierwszy zwyciężył kandydat z Europy Środkowo-Wschodniej, Polak Jacek W. Kulig, który będzie pełnił tą funkcję przez dwa lata. Wybór polskiego eksperta to ważne wydarzenie dla całego krajowego sektora ETICS, ale też sygnał, że polska branża ETICS jest ważna na międzynarodowym forum.

Jacek W. Kulig jest wiceprezesem polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), które zresztą współtworzył w 2003 roku. Jest też jednym z inicjatorów utworzenia European Association for ETICS. Jak sam mówi: Polska branża ociepleń rozwinęła się w imponującym tempie. Obecnie nasz rynek jest największy w Europie a jego potencjał wciąż rośnie. Nie mówię tu wyłącznie o wartości mierzonej możliwościami inwestycyjnymi, ale przede wszystkim o wysokich kompetencjach naszych specjalistów z dziedziny ETICS, dzięki którym Polska jest dziś ważnym miejscem transformacji systemów ociepleń. Pracujemy nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi, ich maksymalnie wysoką jakością i bezpieczeństwem, jesteśmy też poligonem zdobywania kwalifikacji dla wykonawców, nie tylko z Polski, którzy realizują później zlecenia na terenie całej Europie. Z jednej strony nakłada to na nas wielką odpowiedzialność, z drugiej, nasz merytoryczny potencjał daje realne szanse wpływu na rozwój branży w pożądanym zarówno przez konsumentów, producentów, jak i rosnące wymagania środowiskowe, kierunku. Mamy w Polsce specjalistów światowej skali – to naukowcy, technolodzy, eksperci pracujący w firmach sektora chemii budowlanej. Zamierzam mocno korzystać z ogromnego potencjału ich wiedzy i doświadczenia w pracy na europejskim forum.

Nowy prezes EAE deklaruje chęć kontynuowania dotychczasowej linii działania europejskiej organizacji, skupiając się na podnoszeniu standardów jakości, wykonawstwa oraz wysokiej rangi aspektu środowiskowego systemów ociepleń. Stawia także na transfer wiedzy pomiędzy zrzeszonymi w EAE lokalnymi organizacjami, co jest równie ważne ponieważ nie wszystkie europejskie rynki znajdują się obecnie na tym samym momencie rozwoju.

Kandydaturę Polaka na szefa EAE poparły jednogłośnie wszystkie kraje, doceniając aktywność kandydata na arenie międzynarodowej oraz dokonania polskiej branży ociepleniowej. Nowo wybrany zarząd European Association for ETICS, oprócz Jaceka W. Kuliga tworzą:

  • wiceprezes zarządu prof. Zuzana Sternova – szefowa słowackiej organizacji,
  • członek zarządu odpowiedzialnym za sprawy finansowe i public relations Christoph M. Stolz – reprezentant niemieckiego VDPM,
  • członek zarządu odpowiedzialny za marketing Alessandro Siragusa – reprezentant włoskiej organizacji Cortexa,
  • członek zarządu odpowiedzialny za pracę Komitetu Technicznego EAE dr Clemens Hecht – reprezentant austriackiej organizacji QG WDS.

 

Wybór Polaka na szefa ważnej europejskiej organizacji branżowej to bardzo dobra wiadomość dla Polski, nobilitacja ale również odpowiedzialność. Organizacje branżowe na poziomie europejskim są ważnym elementem stanowienia prawa gospodarczego, dostosowują strategie do zmieniających się warunków otoczenia, a także prowadzą działalność lobbingową na forum Unii Europejskiej. To także szansa dla polskiej branży ociepleniowej, przed którą obecnie stoją ogromne wyzwania związane z koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych i tworzenia gospodarki o obiegi zamkniętym.

Źródło: Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń