Polska jest w europejskiej czołówce krajów inwestujących w budownictwo. Pod względem wydatków na inwestycje zajmujemy drugie miejsce, razem z Litwą i Austrią. Na czele rankingu znajduje się Finlandia. To wyniki najnowszego raportu – Ranking Budowlany Unii Europejskiej Budindex 2020/21, opublikowanego przez Budimex SA.

Polska wydała w 2020 roku na inwestycje budowlane 7,4% PKB. To o ponad 1,5% więcej niż średnia Unii Europejskiej, która wynosi 5,8%. Pozwoliło to zająć nam drugie miejsce, za Finlandią, która na inwestycje budowlane przeznacza 8% swojego PKB. Najmniej w UE buduje Grecja – na inwestycje przeznacza 1,7% PKB i Irlandia – 2,2% PKB. Na takim samym poziomie co Polska, w relacji do swojego PKB buduje Austria i Litwa, a niewiele mniej mniej Rumunia (7,3%).

Raport prezentuje także ważne inwestycje budowlane w krajach UE, gdzie nie brakuje dużych inwestycji infrastrukturalnych. Największe z nich to m.in.: budowa tunelu kolejowego o długości 64 kilometrów pod przełęczą Brenner między Austrią i Włochami, o wartości ponad 8 mld euro, budowa nowej autostrady wodnej Sekwana- Skalda na Renie i Sekwanie o wartości 8 mld euro, czy budowa obwodnicy Sztokholmu w Szwecji za 2,6 mld euro. Wyjątkowym projektem infrastrukturalnym jest także budowa 270-km trasy kolejowej pociągów wysokich prędkości Turyn-Lyon za 25 mld euro. Na liście największych inwestycji budowlanych w Polsce, jest realizowana przebudowa stacji Warszawa Zachodnia, której koszt wyniesie 0,42 mld euro. Większość budów to projekty infrastrukturalne: kolejowe, drogowe i hydrotechniczne.

Ranking – procentowy udział sektora budownictwa w relacji do PKB w 2020 r.

 1. Finlandia 8,0%
 2. Polska 7,4%
 3. Austria 7,4%
 4. Litwa 7,4%
 5. Rumunia 7,3%
 6. Łotwa 7,0%
 7. Słowacja 6,9%
 8. Szwecja 6,7%
 9. Estonia 6,4%
 10. Hiszpania 6,3%
 11. Chorwacja 6,3%
 12. Słowenia 6,3%
 13. Cypr 6,3%
 14. Luksemburg 6,2%
 15. Niemcy 6,1%
 16. Dania 6,0%
 17. Czechy 6,0%
 18. Węgry 5,7%
 19. Belgia 5,5%
 20. Holandia 5,4%
 21. Francja 5,3%
 22. Bułgaria 4,9%
 23. Portugalia 4,7%
 24. Malta 4,5%
 25. Włochy 4,3%
 26. Irlandia 2,2%
 27. Grecja 1,7%

Średnia dla UE 5,86%

W kształtowaniu dużych inwestycji w Europie nadal znaczącą rolę odgrywa sektor państwowy. Autorzy raportu zwracają uwagę , że pandemia COVID-19 jeszcze wzmocniła ten trend. Najbliższe lata zarówno w Polsce, jak i w Europie upłyną pod znakiem inwestycji publicznych i wydatkowania ogromnych środków na zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych.

Wysokie miejsce Polski w rankingu Budindex 2020/21, to zasługa wydatkowania znacznych środków na inwestycje zarówno przez publicznych jak i prywatnych inwestorów. Polska jako kraj, po latach opóźnień miała wiele do nadrobienia, jednak potrafiła skutecznie korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania i nadal to robi. Sprawia to, że nasz kraj rozwija się w zadowalającym tempie, czego wynikiem są niesłabnące inwestycje polskich przedsiębiorców.

Źródło: budimex.pl