Najnowszy raport CBRE – Real Estate Investment. Market Outlook – podsumowuje sytuację w 2019 r. na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Kolejny, już szósty raz z rzędu, Polska jest liderem pod względem wartości inwestycji w nieruchomości w regionie.

W sumie, w 2019 r., w Europie Środkowo-Wschodniej zainwestowano w nieruchomości prawie 20,2 mld euro, z czego 7,7 mld na terenie naszego kraju. Oznacza to, że aż 38% wartości wszystkich inwestycji w nieruchomości trafiło do Polski. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajęła Austria – 30% kwoty, a podium uzupełniły Czechy, w których ulokowano 15% wszystkich inwestycji.

Inwestorów głównie interesowały stolice krajów naszego regionu, zrealizowano tam łącznie ponad połowę, bo aż 59% wszystkich inwestycji. Bez względu na sektor miasta te są liderami zestawień, wyjątek stanowi Polska i Słowacja, gdzie większe środki zainwestowano w regionach.

To jest zresztą naszym największym wyróżnikiem na tle sąsiadów, po za oczywiście wielkością naszego kraju. W Polsce inwestorzy mogą lokować kapitał zarówno w stolicy, jak i miastach regionalnych. Pod tym względem jesteśmy podobni do Niemiec, gdzie jest kilka silnych ośrodków atrakcyjnych dla inwestorów. W Polsce 62% środków finansowych zainwestowano poza Warszawą, w tzw. regionach, gdzie sektorów nieruchomości również rozwija się bardzo dobrze – jest tam dużo atrakcyjnych gruntów, a rynek nadal nie jest nasycony.

Większość funduszy zainwestowanych w nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej w 2019 roku trafiło do sektora biurowego – 44% całej kwoty. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajęły obiekty handlowe – 20% inwestycji, a trzecie magazyny – 14%. Pozostałe 22% to inwestycje w hotele, projekty mieszkaniowe i wielofunkcyjne.

W większości krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej CEE, również w Polsce, największe inwestycje trafiają na rynek biurowy, a drugie miejsce zajmuje zwykle handel. Oczywiście są wyjątki, Polska także wyróżnia się pod jednym względem na tle regionu. Jak wynika z raportu CBRE, w Polsce proporcjonalnie mniej inwestuje się w hotele, w porównaniu do pozostałych krajów regionu, to tylko 5% wszystkich inwestycji. Pod tym względem wyprzedzamy tylko Słowację, gdzie do tego sektora trafia jedynie 3% inwestycji. W Serbii jest to zdecydowanie najpopularniejsza forma inwestowania w nieruchomości – aż 34%, a w Czechach, Austrii czy na Węgrzech inwestycje w branży hotelarskiej znajdują się w pierwszej trójce.

CBRE to firma doradcza i inwestycyjna działająca w sektorze nieruchomości komercyjnych, z siedzibą w Los Angeles. Zatrudnia ponad 90 000 pracowników, obsługuje inwestorów, właścicieli oraz najemców nieruchomości.

Źródło: www.cbre.com