Pompy ciepła to nowoczesne i w pełni automatyczne urządzenia które wykorzystuje się do ogrzewania domu, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a nawet chłodzenia w upalne dni. Jeżeli dysponujemy dobrze przygotowanym projektem oraz prawidłowo wykonamy instalację, mamy zapewnione wiele lat eksploatacji systemu ogrzewania domu i wody, bez żadnych dodatkowych kosztów oraz znaczne obniżenia rachunków za ogrzewanie.

Pompa ciepła to urządzenie grzewcze, które jednak nie wytwarza energii, a wykorzystuje zgromadzoną w środowisku naturalnym – w pokładach wody, gruntu lub powietrza. Pompa, dzięki wykorzystaniu odpowiednich procesów termodynamicznych, pobiera energię pierwotną i dostarcza ją do naszej instalacji grzewczej zgodnie z zapotrzebowaniem. Do tego procesu potrzebne jest dodatkowo zasilanie prądem elektrycznym (choć są również pompy zasilane gazem). Koszt eksploatacji pomp ciepła związany jest więc jedynie z zakupem energii elektrycznej do podtrzymania pracy systemu. Dom ogrzewamy darmową energią z gruntu, wody lub powietrza, a płacimy jedynie za jej transport. Jest to jednak proces bardzo opłacalny, przyjmuje się, że z każdego 1 kW energii elektrycznej, który zużyje pompa, można uzyskać nawet do 5 kW zielonej energii.

Pompa ciepła składa się z dwóch podstawowych części nazywanych źródłem dolnym (część która pobiera energię z natury) oraz źródłem górnym (odbiornik ciepła z części dolnej, który oddaję energię do naszego domu). Czynnik roboczy w pompie (najczęściej mieszanina cieczy i gazu) trafia do parownika, gdzie ulega odparowaniu. W ten sposób pobiera energię z gruntu/powietrza/wody. W kolejnym kroku, w postaci pary trafia do sprężarki, gdzie jego temperatura i ciśnienie wzrasta, a następnie kierowany jest do skraplacza, gdzie oddaje energię ulegając skropleniu. Na koniec wraca z powrotem do źródła dolnego, aby pozyskać kolejną porcję energii. W ten sposób w obiegu zamkniętym energia pobierana z natury, trafia do naszego domu, gdzie wykorzystywana jest do ogrzewania i/lub chłodzenia.

Pompa ciepła jest wyjątkowo korzystna dla naszego domu, nie tylko z punku widzenia ekologii i niższych rachunków. Nie potrzebujemy także kotłowni, składu opału ani całej infrastruktury związanej z gromadzeniem i przetwarzaniem tradycyjnych paliw. A to nie tylko korzyść finansowa, ale również organizacyjna oraz mniej pracy przy obsłudze.

Popularność pomp ciepła w Polsce rośnie z roku na rok. Można je instalować zarówno w nowych budynkach, jak i podczas termomodernizacji starych. I co ciekawe, w tych ostatnich są znacznie częściej wykorzystywane. Do inwestycji w odnawialne źródła energii podczas termomodernizacji domów zachęcają nie tylko państwowe dopłaty i troska o środowisko, ale również perspektywa sporych oszczędności i uniezależnienia się od rosnących cen paliw, tradycyjnie wykorzystywanych do ogrzewania domów. Inwestycja w pompę ciepła jest szczególnie opłacalna, jeśli jej montaż połączymy z instalacją paneli fotowoltaicznych.