Unia Europejska postawiła sobie bardzo ambitne cele klimatyczne, aby je zrealizować należy znacznie zwiększyć tempo prac w niektórych dziedzinach. Jedną z nich jest ocieplanie budynków. Obecnie, renowacji energetycznej poddawanych jest około 1% budynków rocznie. Aby spełnić wymagania stawiane na rok 2050, powinniśmy osiągnąć poziom 3% ocieplonych budynków rocznie. I mowa tu nie o Polsce, ale o wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Około 40% energii zużywanej w Europie przeznaczone jest do ogrzewania budynków. Są one odpowiedzialne za 36% emisji gazów cieplarnianych, 38% zużycia gazu ziemnego i 59% zużycia energii elektrycznej. To powoduje, że w budynkach jest ogromny potencjał do poprawy efektywności energetycznej. Większość budynków mieszkalnych pochodzi sprzed 1970 roku, a więc sprzed wejścia w życie pierwszych regulacji dotyczących ociepleń, na pewno więc jest tu pole do ogromnych oszczędności.

Tymczasem działania UE skupiają się na nowych budynkach. Zgodnie z przepisami wszystkie nowo powstające budynki po 2020 roku będą musiały być niemal zeroemisyjne, budynki użyteczności publicznej nawet wcześniej, już po 2018 roku. Tymczasem istniejące budynki, nadal będą pochłaniać ogromne ilości energii. Aby to zmienić należy znacznie przyspieszyć proces ich modernizacji.

W całej Unii Europejskiej jest około 210 mln budynków, z czego 40% powstało przed rokiem 1960, a kolejne 50% przed rokiem 1990. Ponad połowa, czyli nawet 110 mln budynków wymaga ocieplenia i izolacji. Wykonywanie tego w tempie 1% rocznie oznacza, że potrzebujemy stu lat na wykonanie zadania, a mamy niewiele ponad trzydzieści. Tempo powinno więc wzrosnąć co najmniej trzykrotnie.

W Europie rocznie ociepla się od 244 do 261 mln mkw. powierzchni elewacji. Najwięcej w Turcji – 60-65 mln mkw. Polska, z ok. 40 mln mkw. ocieplonej elewacji rocznie zajmuje drugie miejsce. Jednakże w przeliczeniu na mieszkańca najwięcej powierzchni ociepla się w Czechach i Rumunii.

W Polsce nadal niemal 40% budynków jest nieocieplonych. Ponad 30% posiada niski, a 20% przeciętny standard izolacji. Tylko 8% budynków posiada wysoki lub bardzo wysoki standard izolacji. Prognozy dla rozwoju branży są więc bardzo optymistyczne i to na długie lata.