Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomiło portal informacyjny dla inwestorów, jak również specjalistów budownictwa. Portal ma za zadanie podnieść wiedzę dotyczącą procedur budowlanych. Zawiera prawa i obowiązki inwestorów, przepisy i procedury obowiązujące przy prowadzeniu budowy czy remontu, jak również wzory wniosków związanych z procedurami budowlanymi wraz z informacjami jak je wypełnić. Adres portalu – budowlaneabc.gov.pl.

Głównym zadaniem portalu, w założeniu twórców, jest przedstawienie w prosty sposób często skomplikowanych zagadnień i koniecznych działań związanych z budownictwem. A to nie zawsze jest oczywiste dla wszystkich, zwłaszcza dla osób niezwiązanych zawodowo z budownictwem, ale np. planujących remont swojego domu.

Na portalu znajduje się wizualizacja budynku, na której w sposób intuicyjny można sprawdzić jakie procedury wymagane są np. przy wymianie okien i drzwi czy wykonywaniu docieplenia. Jest to kilka grafik, przedstawiających dom z różnych pozycji z aktywnymi punktami, po kliknięciu w które otrzymujemy informacje na temat interesującego nas zagadnienia. Łącznie na budynku znajduje się 50 aktywnych punktów, pod którymi znajdują się odpowiedzi na interesujące nas kwestie związane z procesem budowlanym.

Czy łatwo się zorientować? To już zależy od zadania, które zaplanowaliśmy. Przykładowo klikając w punkt „Docieplenia” otwiera się informacja o rodzajach budynków które można ocieplać bez procedur, z uproszczonymi procedurami bądź wymagające uzyskania pozwolenia, z powołaniem się na konkretny artykuł z prawa budowlanego. Klikając wymieniony artykuł przechodzimy do niego i możemy zapoznać się z jego brzmieniem. Taka forma prezentacji pozwala szybko zorientować się, w opisujących budowlane sprawy, przepisach i procedurach, choć same przepisy dla laika na pewno nie są łatwe do zrozumienia. Ale to już przepisy prawa, więc nigdy nie są łatwe do interpretacji.

Jeśli okaże się, że nasza planowana inwestycja wymaga pozwoleń, na portalu znajdziemy odpowiednie wzory wniosków związanych z procedurami budowlanymi jak również przykładowe ich uzupełnienia, co ułatwi nam rozpoczęciu samej procedury.

W części dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków zamieszczono m.in. kalkulator uzyskiwanych współczynników przenikania ciepła (Uc), kalkulator kosztów ogrzewania oraz kalkulator możliwych oszczędności wynikających z zastosowania najpopularniejszych metod dociepleń, jak również poradnik w zakresie charakterystyki energetycznej. To wszystko może ułatwić nam podjęcie decyzji, w jaki sposób ocieplić nasz dom, aby było to rozwiązanie efektywne, a jednocześnie pozwoliło zmieścić się w zaplanowanym budżecie.

Na portalu znajdują się również informacje dla specjalistów z branży, takich jak architekci, inżynierowie budowlani czy producenci i dystrybutorzy wyrobów budowlanych. Można tam znaleźć m.in. standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami, poradniki związane z wprowadzaniem na rynek wyrobów budowlanych, szeroko pojętą charakterystyką energetyczną budynków oraz kwalifikacjami zawodowymi występującymi w budownictwie i dziedzinach pokrewnych. Serwis zawiera także poradnik dotyczący wyrobów budowlanych, który skierowany jest przede wszystkim do podmiotów wprowadzających na rynek lub udostępniających na nim wyroby budowlane – do producentów, importerów czy dystrybutorów.