W 2018 roku, w Polsce odnotowana rekordowo wysoką produkcję cementu, wyższą od najlepszego dotychczas 2011 roku. Czy w kolejnych latach będą ustanawiane kolejne rekordy? Prognozy są optymistyczne, jednak pojawiają się również zagrożenia.

Według danych GUS, w ubiegłym roku polskie cementownie wyprodukowały 18,94 mln ton, co oznacza wzrost o prawie 12% w stosunku do 2017 r. i więcej niż w rekordowym dotychczas 2011 r., kiedy to produkcja wyniosła 18,7 mln ton.

Prognozy na lata 2019-2020 przewidują podobne zapotrzebowanie na cement do roku 2018, jednak niektórzy eksperci przewidują wzrost, nawet kilkuprocentowy. Według prognoz Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych, w 2019 roku sprzedaż cementu na rynku polskim przekroczy 19 mln ton, a w 2020 wyniesie 19,4 mln ton (wzrost o 2,1%). Jednak to czy ta prognoza sprawdzi się, w dużej mierze zależy od rzeczywistego tempa realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych – drogowych i kolejowych.

Głównym niebezpieczeństwem dla branży są rosnące koszty uprawnień do emisji CO2, które obniżają konkurencyjność wobec importu spoza UE. Grozi to przenoszeniem produkcji poza granicę unii np. na Białoruś czy Ukrainę. Zagrożeniem jest także możliwe spowolnienie gospodarcze oraz wzrost cen energii. Na wielkość produkcji wpływa oczywiście kondycja całej branży budowlanej, a ta może mieć problemy wynikające z niedoboru pracowników oraz trudności z obsługą logistyczną inwestycji związaną ze spiętrzeniem prac.

Przemysł cementowy w Polsce stał się najnowocześniejszym w Europie. Dzięki inwestycjom przeprowadzonym w latach 1988 – 2017 o wartości ponad 10 mld złotych, udało się zredukować emisję CO2 o 30%, m.in. dzięki wykorzystywaniu odpadów komunalnych jako paliw do produkcji energii. Obniżono także zużycie energii cieplnej o 40%, zużycie energii elektrycznej o 50% oraz emisję pyłu praktycznie do zera. Branża nadal pracuje nad rozwiązaniami, które obniżą emisyjność lub zagospodarują powstające CO2.

Polską przemysł cementowy tworzy 14 zakładów, należących do dziewięciu producentów. Jego zdolności produkcyjne wynoszą 22-24 mln ton cementu rocznie. Cementownie zatrudniają bezpośrednio ok. 4 tys. osób, a pośrednio generują ok. 25 tys. miejsc pracy. W chwili obecnej Polska jest trzecim producentem cementu w Europie. Więcej produkuje się go tylko w Niemczech i we Włoszech.