Nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, na podstawie której realizowany jest program Mieszkanie dla Młodych, umożliwiła przekazanie dodatkowych 67 mln zł na dofinansowanie zakupu nieruchomości w 2017 roku.

Zakładano, że środki zostaną rozdysponowane w ciągu maksymalnie dwóch dni od rozpoczęcia przyjmowania wniosków, czyli od 8 sierpnia, a kwota pozwoli na dofinansowanie wkładu własnego dla ok. 2,6 tys. osób. Pula jednak wyczerpała się już w ciągu kilku godzin. Przyjmowanie wniosków zostało zakończone w ten sam dzień, w którym rozpoczęto ich przyjmowanie. Jak widać MdM cieszy się ogromną popularnością. Może więc to błąd, że program kończy się w przyszłym roku. Ale jak wiadomo, pisaliśmy już o tym, rząd ma inne plany na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Polaków.

Nowelizacja ustawy poległa na tym, że BGK już nie musi wstrzymać przyjmowania wniosków o dofinansowanie, jeśli ich suma przekroczy 95% limitu przewidzianego na dany rok, co przewidywała wcześniejsza ustawa. 5% kwoty było zarezerwowane na dodatkowe wsparcie spłaty części kredytu, dla korzystających z programu MdM, którym urodziło się, lub zostało przysposobione, trzecie i każde kolejne dziecko. Pomoc ta przysługiwała w okresie pięciu lat od nabycia nieruchomości.

Uwolnienie tych 5%, jak również możliwość ponownego przydzielania środków, które raz zostały już rozdysponowane, ale nie wykorzystane, z powodu rezygnacji wnioskodawców, pozwoliła właśnie na skierowanie do programu 67 mln zł, o których mowa.

O dofinansowanie z programu Mieszkanie dla Młodych, może ubiegać się osoba, która nie ukończyła 35. roku życia oraz nie jest (i nie była) właścicielem mieszkania lub domu (to ograniczenie nie dotyczy osób z minimum trójką dzieci). Z programu dofinansowywany jest zakup mieszkania do 75 m kw. lub domu do 100 m kw., zarówno nowego jak i używanego. Limity powierzchni dla rodzin/osób z trójką dzieci są większe i wynoszą 85 m kw. dla mieszkania i 110 m kw. dla domu.

Ustawa przewiduje także wymagania dla kredytu, który ma być dofinansowany. Musi on być w wysokości co najmniej połowy ceny zakupu nieruchomości, być zaciągnięty w polskich złotych i na okres co najmniej 15 lat.

Rok 2018 będzie ostatnim rokiem funkcjonowania programu Mieszkanie dla Młodych. Kwota do rozdysponowania to 762 mln zł.