Projekt termomodernizacji domu

Podczas przygotowywania projektu termomodernizacji naszego domu przeważnie koncentrujemy się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz źródła ciepła do ogrzewania, czyli na najważniejszych elementach decydujących o kosztach termomodernizacji i efektach które osiągniemy. Nie zawsze na tym etapie uwzględniamy eksploatację elementów wykonanych podczas termomodernizacji, a to może skutkować powstawaniem uszkodzeń, które będą trudne do usunięcia.

Pomijanie problemów eksploatacji poszczególnych elementów termomodernizacji może okazać się dla nas bardzo kosztowne. Jeżeli nie zapewnimy trwałości i niezawodności naszej elewacji i innych elementów, to efekt wprowadzonych ulepszeń będzie znacznie gorszy od oczekiwań. Dlatego już w trakcie projektowania trzeba zastosować rozwiązania które będą zapobiegać powstawaniom uszkodzeń.

Elementy budynku powinny być zaprojektowane i, co równie ważne, zrealizowane w taki sposób, aby w całym przewidywanym okresie ich użytkowania, zachowały swoje parametry, lub ich ewentualne pogarszanie mieściło się w założonych parametrach. Projekt powinien uwzględniać możliwe zagrożenia, i stosować takie rozwiązania, które będą na nie odporne. Poszczególne elementy systemu termomodernizacyjnego nie będą ulegać uszkodzeniom powodującym zakłócenia użytkowania i dodatkowe koszty. Będą odporne na zewnętrzne oddziaływania, czyli będą trwałe i niezawodne.
Trwałość w tym przypadku oznacza, że wykorzystane materiały i elementy zachowają wymagane parametry w założonym okresie użytkowania oraz będą odporne na zagrożenia, których można się spodziewać.

W czasie eksploatacji budynki podlegają oddziaływaniom zewnętrznym takim jak m.in. czynniki klimatyczne, promieniowanie słoneczne, drgania, zagrożenia biologiczne i oczywiście uszkodzenia mechaniczne, które mogą być przyczyną powstawania różnego typu uszkodzeń. Zabezpieczenie przed tymi zagrożeniami osiąga się w różny sposób, zależnie od tego czy jest to ocieplenia przegród zewnętrznych, okna czy ochrona źródła ciepła i instalacji grzewczej.

Trwałość ocieplonej elewacji zależy w dużej mierze od przestrzeganiem technologii wykonania robót oraz właściwego doboru wysokiej jakości materiałów budowlanych, w tym listew elewacyjnych. Należy przy tym pamiętać, aby stosować materiały dopuszczone do sprzedaży i stosowania w budownictwie, zgodnie z zapisami w ich kartach technicznych oraz właściwie dobrane do warunków użytkowania. Jeśli spełnimy te warunki, to elewacją ociepleniową będziemy cieszyć się przez kilkadziesiąt lat.

Bella Plast jest producentem listew elewacyjnych, które nie tylko zabezpieczają elewację przed warunkami atmosferycznymi, pozwalają na estetyczne jej wykończenie, ale również podnoszą jej odporność mechaniczną. Zapraszamy do zapoznania się z naszym katalogiem profili elewacyjnych.

Post Author: admin