Walka ze smogiem w Polsce nabiera tempa, a dotacje na wymianę kotłów i ocieplenie domów stają się coraz bardziej popularne. Program Czyste Powietrze, uruchomiony w 2018 roku, ma ambitny cel – likwidację 3 milionów starych, szkodliwych kotłów w ciągu 10 lat. Chociaż zainteresowanie programem rośnie, do realizacji założeń wciąż jest daleko. Do tej pory w ramach Programu złożono ok. 690 tysięcy wniosków na wymianę ogrzewania, co stanowi zaledwie 23% założonego celu.

Tydzień 16-22 marca 2024 r. przyniósł rekordową liczbę wniosków do Programu Czyste Powietrze – aż 6649. To znaczący wzrost w porównaniu z poprzednimi okresami, po raz pierwszy przekroczona została bariera 6000 wniosków/tydzień. Średnia liczba wniosków składanych tygodniowo w 2023 roku wynosiła 4187, a rekordowy tydzień w ubiegłym roku przyniósł 5891 wniosków. Widoczny jest więc istotny wzrost zainteresowania programem, jednakże osiągnięcie ambitnego celu wymaga jeszcze większego przyspieszenia procesu. Zdaniem ekspertów, wymiana trzech milionów kotłów będzie realna do osiągnięcia, gdy liczba wniosków składanych tygodniowo osiągnie poziom minimum osiem tysięcy.

Coraz więcej wniosków dotyczy termomodernizacji budynków, co jest pozytywnym sygnałem. Ocieplenie domów pozwala nie tylko na poprawę jakości powietrza, ale także na zmniejszenie kosztów ogrzewania. Obecnie więcej gospodarstw domowych wnosi o dofinansowanie do ocieplenie – to już trzy czwarte wszystkich wniosków. Wynik ten został osiągnięty w ciągu ostatniego roku, gdy odsetek wniosków o dofinansowanie ocieplenia domu wzrósł z 57% w styczniu 2023 r. do 75% w styczniu 2024 r.

Jak ważna to kwestia, potwierdza to fakt, że w umowie koalicyjnej z listopada ubiegłego roku zawarto deklarację walki ze smogiem m.in. „poprzez przyspieszenie procesu wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji domów”, a na początku obecnego roku premier wskazywał, że najbardziej efektywną formą walki ze smogiem w Polsce będzie błyskawiczna, prowadzona na wielka skalę termomodernizacja. W drugiej połowie roku mamy być rekordzistami w skali Europy pod tym względem.

Zmianą w Programie Czyste Powietrze jest również gwałtowny spadek liczby wniosków o dopłatę do pomp ciepła. Popularność tego źródła ciepła znacząco spadła – z 64% w styczniu 2023 r. do 32% w lutym 2024 r. W tym samym okresie odsetek wniosków na kotły biomasowe wzrósł z 10 do 40%. Spadek popularności pomp ciepła wynika z rosnących cen prądu oraz niepewności w zakresie wysokości taryf za energię w najbliższych miesiącach. Polski Alarm Smogowy postuluje utworzenie specjalnej taryfy dla właścicieli pomp ciepła uwzględniającej zwiększone zużycie energii.

Działania podejmowane w ramach Programu Czyste Powietrze są kluczowe dla poprawy jakości powietrza i ograniczenia problemu smogu w Polsce. Jednakże, aby osiągnąć zamierzone cele, konieczne jest utrzymanie tempa przyspieszenia procesu wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji domów, jak również wprowadzenie dodatkowych zachęt dla korzystania z ekologicznych rozwiązań grzewczych oraz większego nacisku na wdrażanie kompleksowych rozwiązania w tej dziedzinie.

Źródło: polskialarmsmogowy.pl