Około 75 proc. budynków w Unii Europejskiej jest nieefektywna energetycznie i powinna zostać poddana renowacji, aby sprostać wymogom regulacyjnym wyznaczonym przez UE. Niedostosowanie budynku nie tylko niesie ryzyko kar dla właściciela ale również utratę konkurencyjności w oczach najemców i inwestorów. Najnowszym raport „Europe’s Renovation Wave” przygotowany przez ekspertów Colliers, analizuje sytuację na rynku, która obecnie napędza modernizację budynków.

Autorzy raportu piszą:

Wyścig modernizacyjny już trwa. Zareaguj teraz albo ryzykuj pozostawienie aktywów na lodzie. Nasz nowy raport „Europe’s Renovation Wave” bada regulacyjne i społeczne naciski, które obecnie napędzają przyspieszoną renowację aktywów. Przedstawia także proaktywne kroki, jakie inwestorzy, właściciele nieruchomości i użytkownicy podejmują, aby upewnić się, że ich aktywa nie zostaną w tyle i nie utkną w wyścigu do dekarbonizacji środowiska do 2050 roku.

W przypadku rynku nieruchomości UE uważa, że tempo renowacji musi być co najmniej dwukrotnie większe niż obecnie, ale to nadal znacznie mniej niż tempo zmian rekomendowane przez inne wiodące think-tanki branżowe.

Fala renowacji zwiększa ryzyko, że niektóre nieruchomości komercyjnych stracą na wartości, jeśli nie dostosują się do nowych regulacji i wymagań rynkowych. Właściciele i użytkownicy oceniają kroki, jakie muszą podjąć, aby dostosować swoje aktywa i procesy do przepisów UE, długoterminowej wydajności finansowej oraz własnych zobowiązań wobec standardów ESG.

Na rynku wyraźnie widać dynamikę aktywności dotyczącej modernizacji nieruchomości. Pomimo ciągłej pracy UE i rządów krajowych oraz ogólnego nacisku społecznego, ta dynamika jest głównie napędzana siłami rynkowymi, w tym dążeniem do obniżenia kosztów energii i użytkowania.

Nasza analiza wskazuje, że pomimo kosztów początkowych inwestycje w modernizację mogą przynieść długoterminowy wzrost czynszów i wartości kapitałowej. Przykłady sukcesu takie jak Bupa, Electrolux i Manpower Group ilustrują, jak inwestorzy, właściciele i użytkownicy już teraz zbierają owoce proaktywnych strategii renowacji w swoich portfelach.

Nasze obliczenia pokazują, że wprowadzenie istotnych modyfikacji mających na celu oszczędność energii może przynieść średni potencjalny wzrost wartości o 10% poprzez kapitalizację dodatkowego „czynszu energetycznego” – bez dodatkowych kosztów dla najemcy.

Nasze badania (Globalne Badanie Perspektyw Inwestorów 2023) wykazały, że głównymi obszarami na których skupiają się inwestorzy jeśli chodzi o modernizację nieruchomości, są efektywność energetyczna i redukcja emisji dwutlenku węgla, a następnie redukcja zużycia wody i osadzonego dwutlenku węgla.

Jednak nasze badania wykazały również dużą niepewność wśród inwestorów co do kosztów i finansowania kompleksowej modernizacji energetycznej.

Prawie połowa inwestorów (44%) wciąż nie ma jasności co do kosztów dostosowania energetycznego. Szacuje się, że może to kosztować do 10% wartości zarządzanych nieruchomości,ale niektórzy uważają, że kwota ta może być znacznie wyższa. Dodatkowo inwestorzy nie wiedzą, jak sfinansować taką modernizację.

Dla tych, którzy wciąż oceniają swoje możliwości, Colliers ma kilka zaleceń:

  1. Przeprowadź audyt, aby zidentyfikować obszary prostej możliwości modernizacji energetycznej oraz nieruchomości, dla których modernizacja może nie być opłacalna i lepszym rozwiązaniem będzie przeznaczenie ich na inne cele lub likwidacja.
  2. Rozważ partnerstwo w celu przeprowadzenia dekarbonizacji. Współpraca z organizacjami o specjalistycznej wiedzy z zakresu ESG, przyspieszy postęp i polepszy rezultaty.
  3. Oceń i zidentyfikuj „zielone” instrumenty finansowe ( jak np. „zielone” obligacje), aby zabezpieczyć wykonanie modernizacji spełniające j coraz bardziej restrykcyjne wymogi regulacyjne.
  4. Uwzględnij wszystkie nakłady kapitałowe w kalkulacjach zwrotu z inwestycji, w tym koszty modernizacji, certyfikacji i finansowania.
  5. Dostosuj strategię inwestycyjną na podstawie twardych danych dotyczących dekarbonizacji.

Pełny raport jest dostępny na stronie colliers.com