Najnowszy raport PMR Rynek materiałów termoizolacyjnych w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024 pokazuje kompleksowy obraz rynku termoizolacji w Polsce. Przedstawia szczegółową analizę jego struktury wielkościowej i wartościowej oraz szanse i zagrożenia dla rozwoju. Z raportu wynika, że najbliższe lata będą bardzo dobre dla branży termomodernizacyjnej.

Prognozowana w raporcie dynamika wzrostu wartości rynku materiałów termoizolacyjnych w bieżącym roku, podobnie jak w 2018 r., będzie dwucyfrowa. Według najnowszych szacunków PMR, wartość rynku materiałów termoizolacyjnych w 2018 r., wrosła o 13,4% i osiągnęła wartość prawie 6,6 mld zł.

Wzrost wartości rynku materiałów termoizolacyjnych w ubiegłym roku był silnie wspierany wzrostami w budownictwie kubaturowym. W bieżącym roku ma być podobnie – dobra sytuacja w budownictwie mieszkaniowym, jak również w budownictwie biurowym i użyteczności publicznej pozwoli na dalszy mocny wzrost rynku materiałów termoizolacyjnych.

Kolejne lata będą jednak inne. Jeżeli nie rozwiną się inwestycje związane z programem Mieszkanie Plus, na co wskazują dotychczasowe fatalne wyniki tego programu, w następnych latach może pojawić się tendencja spadkowa w liczbie i powierzchni mieszkań oddawanych do użytkowania. W dłuższym horyzoncie czasowym także segment powierzchni niemieszkaniowych oddawanych do użytkowania w Polsce czekają spadki. Sytuacja ta przełoży się na niższą dynamikę wzrostu wartości rynku materiałów termoizolacyjnych.

Jednak rynek ten to nie tylko nowe mieszkania. Ogromny rynek zbytu dla materiałów termoizolacyjnych to już istniejące budynki. A czynnikiem pozytywnie wpływającym na rozwój tego segmentu rynku w Polsce są rządowe programy wsparcia termomodernizacji. Potencjał dla rozwoju termomodernizacji tkwi zarówno w segmencie budownictwa jedno-, jak i wielomieszkaniowego. Około 40% budynków wielorodzinnychw Polsce,  zbadanych przez GUS, wymaga termomodernizacji. Tu impulsem dla przeprowadzania prac termomodernizacyjnych budynków może być planowany program wsparcia remontów bloków z wielkiej płyty. Dzięki dopłatom rządowym do m.in. ociepleń budynków, zmodernizowanych może zostać około 60 tys. budynków z wielkiej płyty. W segmencie budownictwa jednorodzinnego, zachętą do przeprowadzania prac termomodernizacyjnych jest, działający od września 2018 r., program ,,Czyste Powietrze”.

Programy rządowe wspierają rozwój rynku materiałów termoizolacyjnych, jednak wiąże się z nimi także ryzyko. Należy pamiętać o możliwości wstrzymania lub zawieszenia działania tych programów przez rząd.

Źródło: www.mypmr.pro