W Polsce zawieranych jest najwięcej transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). W I półroczu 2019 zainteresowaniem cieszyły się nieruchomości z wszystkich sektorów, jednak dominowały inwestycje w przestrzenie biurowe. Według danych Walter Herz, na nasz kraj przypadło prawie 2,77 mld EUR z 5,47 mld EUR łącznego wolumenu transakcji zrealizowanych w pierwszym półroczu tego roku w regionie CEE.

Wynik osiągnięty przez nasz kraj oznacza, że Polska zgarnęła niemal połowę kapitału zainwestowanego w nieruchomości komercyjne w regionie CEE. Na drugim miejscu znalazły się Czechy, inwestycje wyniosły tam przeszło 1,6 mld EUR. Na kolejnych miejscach, ale już ze znacznie niższymi wynikami, uplasowały się Węgry, Rumunia i Słowacja.

Podobne dane podaje Colliers International, który całkowitą wartość transakcji inwestycyjnych w I półroczu 2019 w Polsce określa na 2,58 mld EUR, co jest drugim najlepszym wynikiem w historii, ustępującym tylko znakomitej pierwszej połowie 2018 roku. Najwięcej, 1,62 mld EUR, zainwestowano w aktywa biurowe, co stanowi ponad 60% całkowitego poziomu obrotów. Drugą pozycję, z wynikiem 0,45 mld EUR i 18-procentowym udziałem, zajął rynek powierzchni handlowych, a na podium znalazły się jeszcze inwestycje w powierzchnie magazynowe – 0,36 mld EUR i 14% udziału. Znaczące inwestycje w wysokości 150 mln EUR (6% rynku) odnotowano także w nowej, alternatywnej klasie aktywów – hotele i domy studenckie.

Warszawa to najlepsze miasto w Europie Środkowo-Wschodniej do inwestycji w nieruchomości. W I połowie 2019 roku zainwestowano tu 1,17 mld EUR (nowy rekord półrocza), co umocniło pozycję miasta, jako kluczowej lokalizacji dla inwestycji biurowych. W pozostałej części Polski wartość transakcji wyniosła w pierwszym półroczu 1,42 mld EUR – 55% udziału w rynku.

W I półroczu 2019 roku kapitał zainwestowany na rynku nieruchomości w Polsce pochodził przede wszystkim z USA i Wielkiej Brytanii, a także Europy Zachodniej, RPA oraz z Azji – Korei Południowej, Singapuru i Filipin. Rośnie też udział inwestorów z CEE, przede wszystkim z Węgier i Czech.

Stopy zwrotu z najatrakcyjniejszych budynków biurowych w centrum Warszawy spadły z 5,2% do 4,5%, a na dwóch głównych rynkach regionalnych – we Wrocławiu i Krakowie, z 5,9% do 5,5%. W II połowie 2019 roku eksperci Colliers International prognozują dalszy wzrost napływu kapitału oraz stabilne ceny nieruchomości, przy dalszej obniżce stóp kapitalizacji.

Inwestycjom w Polsce sprzyja wysoki poziom rozwoju naszej gospodarki oraz silny popyt konsumpcyjny. Duże znaczenie ma również stabilny wzrost rynku najmu powierzchni komercyjnych. To powoduje, że inwestorzy coraz chętniej inwestują nie tylko w najnowocześniejsze obiekty, zlokalizowane w najlepszych punktach miast, ale także w mniej atrakcyjne inwestycje, o wyższym poziomie ryzyka, a jednocześnie z dużym potencjałem wzrostu stopy kapitalizacji.