Opublikowany właśnie raport firmy badawczej Spectis – Rynek wyrobów betonowych w Polsce 2020-2025 podaje, że sektor wyrobów betonowych powiększy swój udział w branży budowlanej. Pomimo obserwowanego spowolnienia aktywności w budownictwie, spowodowanego pandemią, producenci wyrobów betonowych mniej więcej utrzymają ubiegłoroczną wartość przychodów.

Raport obejmuje podstawowe segmenty wyrobów betonowych jakimi są produkty wibroprasowane oraz prefabrykacja ciężka. W ramach każdego z segmentów analizie poddano najważniejsze podsegmenty rynku:

  • prefabrykaty konstrukcyjne (fundamenty, słupy, belki, stropy, ściany, schody),
  • prefabrykaty inżynieryjne (ściany oporowe, ekrany akustyczne, belki mostowe, płyty drogowe, płyty tramwajowe, podkłady kolejowe, tubingi tunelowe oraz słupy oświetleniowe i energetyczne),
  • rury, studnie, szamba, odwodnienia i inne elementy kanalizacji,
  • kostka brukowa, płyty chodnikowe, krawężniki,
  • beton komórkowy i inne materiały ścienne na bazie betonu,
  • pokrycia dachowe betonowe,
  • ogrodzenia, elementy małej architektury, galanteria betonowa.

Według szacunków Spectis, rynek wyrobów betonowych w 2019 r. osiągnął wartość 9,2 mld zł, co stanowiło 8,2% całości produkcji budowlano-montażowej firm, zatrudniających powyżej 9 pracowników. W tym roku, według prognoz firmy, ma to być odpowiednio 9,3 mld zł i 8,5%. W latach 2020-2021 oczekuje się niższej dynamiki branży, jednak w 2022 r. rynek wyrobów z betonu powinien powrócić na ścieżkę mocnego wzrostu, a jego wartość może osiągnąć 10 mld zł, czyli dwa razy więcej niż 10 lat wcześniej.

Wzrost wartości rynku wynika nie tylko z wzrostu wolumenu zamówień, ale także z rosnących kosztów. W latach 2017-2018 znacząco wzrosły cen stali, które stanowią 60-70% kosztów materiałowych w branży ciężkiej prefabrykacji, wzrosły także ceny cementu i kruszyw. Nie bez znaczenia jest również wzrost płac, obserwowany w całej gospodarce, co przekłada się również na drożejące usługi obce. Wszystkie te czynniki spowodowały wyraźnie wyższe ceny produktów betonowych.

W ujęciu ilościowym, głównym segmentem rynku wyrobów betonowych, jest segment szeroko rozumianej kostki brukowej (wraz z płytami chodnikowymi, krawężnikami czy obrzeżami), natomiast w ujęciu wartościowym, największą częścią rynku jest segment prefabrykacji ciężkiej, który wyprzedza segment kostki brukowej pod tym względem. Trzecim w ujęciu wartościowym segmentem rynku jest grupa produktów z betonu komórkowego. Łącznie te trzy specjalizacje odpowiadają za ponad 75% wartości rynku.

Rynek wyrobów betonowych jest rynkiem bardzo rozdrobnionym. Czołowi producenci posiadają w nim udziały poniżej 10%. 15 największych firmy odpowiada za 50% całkowitej produkcji analizowanych w raporcie 150 producentów. Najbardziej skoncentrowana jest branża betonu komórkowego, którą reprezentuje mniej niż 10 grup producenckich, natomiast najbardziej rozproszonymi segmentami są produkcja kostki brukowej oraz bloczków i pustaków betonowych.

Źródło: Spectis