W październiku 2020 roku Komisja Europejska przyjęła dokument Renovation Wave Strategy który wyznacza strategię renowacji budynków na kolejne lata. KE chciałaby, aby wskaźniki renowacji zwiększył się minimum dwukrotnie w ciągu dziesięciu lat. Przełoży się to na podniesienie standardu budynków i oszczędniejszego gospodarowania zasobami. Poprawi także jakość życia, zmniejszy emisję gazów cieplarnianych, przyspieszy rozwój cyfryzacji i zwiększy poziom recyklingu materiałów.

Zaproponowane przez KE cele klimatyczne, przewidują zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych netto w UE o co najmniej 55% do roku 2030 w porównaniu z 1990 r. Efektywność energetyczna jest ważnym aspektem tych działań, a branża budowlana jednym z obszarów, w których należy zwiększyć wysiłki. Aby osiągnąć założony cel redukcji emisji, UE musi ograniczyć do 2030 r. emisję gazów cieplarnianych z budynków o 60%, zużycie w nich energii końcowej o 14%, a zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie o 18%.

Niezbędne jest więc poszerzenie i zintensyfikowanie inwestycji w renowację energetyczną budynków, realizowaną w sposób kompleksowy, z zachowaniem odpowiedniej kolejności działań. Pierwsze i najważniejsze – eliminacja strat energii przez przegrody zewnętrzne, w drugiej kolejności – poprawa efektywności energetycznej systemów technicznych budynków i dopiero po realizacji tych działań – wymianę źródeł ciepła na wydajne i nieemisyjne. Jedynie takie kompleksowe działania doprowadzą do planowanej redukcji zużycia energii i kosztów eksploatacji budynków oraz przyczynią się do poprawy jakości powietrza którym oddychamy i klimatu we wnętrzach.

Energooszędne budownictwo to nie tylko mniejsze zużycie energii, lecz także wyższa jakości życia, uzyskana dzięki poprawie komfortu, zdrowia i samopoczucia. 90% czasu spędzamy we wnętrzach, dlatego renowacja istniejących budynków jest tak ważna. Pandemia bardzo dobitnie uświadomiła nam, jak wielki wpływ na naszą kondycję fizyczną i psychiczną ma mieszkanie lub dom, w którym przebywamy. COVID-19 stał się wyzwaniem nie tylko dla nas, ale i dla kolejnych pokoleń. Wpływa nie tylko na gospodarkę ale i kondycję społeczną. Konieczne są działania, które pomogą gospodarce oraz zapewnią społeczeństwu zrównoważony rozwój, a takimi na pewno są inwestycje w efektywność energetyczną budynków.

Termomodernizacja budynków to także ogromna szansa dla gospodarki na stworzenie nowych miejsc pracy zarówno w budownictwie jak i innych sektorach gospodarki. To również oszczędności wynikające ze zmniejszenia zużycia energii, co przekłada się na zwiększenie dochodu gospodarstw domowych, który można przeznaczyć na inne rodzaje konsumpcji.

Szacuje się, że dzięki kompleksowej termomodernizacji budynków tylko w sektorze budownictwa powstanie ponad 100 tysięcy nowych miejsc pracy, a kolejne 200 tysięcy w innych sektorach, które dostarczają materiały i usługi dla budownictwa. I co ważne, ponad połowa tych miejsc pracy nie będzie wymagała wysokich kwalifikacji, co jest ogromną szansą na zmniejszenie bezrobocia, a więc szybki wychodzenie z zawirowań gospodarczych po pandemii koronawirusa. Wykorzystajmy tą szansę.