Polska zajęła drugie miejsce w Europie pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w fotowoltaice, potwierdzając swoją pozycję jednego z wiodących państw w transformacji branży energii energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował XI edycją raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce”. Raport stanowi kompletne podsumowanie stanu i trendów na rynku fotowoltaiki w Polsce.

Fotowoltaika, czyli technologia pozyskiwania energii elektrycznej ze słońca, stała się kluczowym elementem globalnej walki ze zmianami klimatycznymi. W Polsce, w ostatnich latach, zainwestowano znaczne środki i wysiłek w rozwój tej branży. Wpływ na to miały na pewno rosnące ceny energii elektrycznej, ale również zachęty w postaci dopłat do realizacji takiej inwestycji. Największy wkład w obroty branży wnoszą prosumenci indywidualni. Liczba takich instalacji fotowoltaicznych na koniec 2022 roku wyniosła ponad 1,2 mln sztuk, co oznacza wzrost o ponad 41% rok do roku, a łączna moc zainstalowana przekroczyła 9,3 GW.

Sektor fotowoltaiki w Polsce przechodził gwałtowny rozwój w ciągu ostatnim czasie. W latach 2019-2022 udział energii z farm fotowoltaicznych w energii elektrycznej z OZE wzrósł z 3% do ponad 23,3%, a w strukturze całkowitej generacji energii z 0,4% do 4,5%. Szereg zachęt, takich jak dotacje, preferencyjne taryfy gwarantowane oraz ulgi podatkowe, stymulująco wpłynęły na inwestycje w instalacje fotowoltaiczne. Ponadto, rozwój technologiczny i spadek kosztów paneli słonecznych sprawiły, że energia słoneczna stała się konkurencyjną alternatywą dla tradycyjnych źródeł energii.

Ośrodki przemysłowe, zakłady produkcyjne, gospodarstwa rolne i prywatne domy zaczęły wykorzystywać energię słoneczną, co przyczyniło się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i zależności od tradycyjnych paliw. Najwyższy w historii wzrost mocy w 2022 roku zanotowały także duże instalacje o mocy powyżej 1 MW, których udział w rynku fotowoltaiki w najbliższych latach będzie rósł. Na koniec pierwszego kwartału 2023 r. łączna moc instalacji fotowoltaicznych przekroczyła 13 GW. Udział prosumentów wyniósł 74%, małych instalacji (50-1000 kW) 21%, a dużych farm 5%.

Rozwój fotowoltaiki przyniósł także szereg korzyści gospodarczych. Tworzenie miejsc pracy w sektorze fotowoltaiki przyczyniło się do redukcji bezrobocia, a przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i montażem paneli słonecznych odnotowały wzrost zysków, a Polska stała się atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów z branży energetycznej. Fotowoltaika przyczynia się także do rozwoju nowych technologi i inteligentnych rozwiązań takich jak magazynów energii, służących poprawie funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych na rynku energii. Z obrotami rocznymi rzędu 20 mld zł fotowoltaika całkowicie zdominowała rynek inwestycji w wytwarzanie energii, które według danych GUS-u w 2021 roku wyniosło 24,5 mld zł.

Na koniec 2022 roku moc zainstalowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej wyniosła 198 GW. Roczny przyrost wyniósł 36 GW, czyli o 22% w stosunku do roku 2021. Największy przyrost mocy kolejny raz odnotowano w Niemczech – 7,3 GW, na drugim miejscu uplasowała się Polska z wynikiem 4,8 GW, a na trzecim Hiszpania, gdzie przybyło 4,7 GW nowych mocy. Polska charakteryzuje się najwyższą dynamiką przyrostu mocy. W 2022 roku wyniosła ona 62% w Hiszpanii – 30%, a w Niemczech – 12%. Tak dobry wynik Polski wynika z niskiej mocy instalacji zainstalowanych wcześniej, jednak jak widać staramy się nadrabiać zapóźnienia.

Według prognoz przedstawionych w raporcie IEO, na koniec obecnego, 2023 roku moc wszystkich zainstalowanych źródeł fotowoltaicznych w Polsce wyniesie 18 GW, a przyrost mocy rok do roku może przekroczyć 6 GW, co będzie kolejnym rekordem w naszym kraju. Łączna produkcja energii z fotowoltaiki w 2023 roku ma wynieść 14,6 TWh.

Raport IEO zakłada, że na koniec 2025 roku, moc instalacji folowoltaicznych wyniesie 26,8 GW. W latach 2022-2025 przyrost mocy osiągnie 14,4 GW, czyli ponad 21% i będzie to wzrost dwukrotnie wyższy od prognoz globalnych, gdzie zakłada się wzrost na poziomie 10,7%.

Źródło danych: ieo.pl