Celem wprowadzenia wskaźnika jakości środowiska wewnętrznego jest wspierania termomodernizacji budynków. Wskaźnik, na początek ma być wprowadzony tylko w budynkach użyteczności publicznej, będzie gwarantował, że środowisko wewnętrzne nie uległo pogorszeniu podczas renowacji, dokumentował wszelką poprawę oraz określał potencjalne dodatkowe korzyści z termomodernizacji – dla zdrowia i samopoczucia, a także korzyści finansowe wynikające z poprawy produktywności czy zwiększonej wartości budynku na rynku.

Powstanie tego wskaźnika zostało zaproponowane w ramach projektu ALDREN (ALliance for Deep RENovation in Buildings – sojusz w celu głębokiej termomodernizacji budynków), którego głównym celem jest skonsolidowanie, promowanie i wdrożenie rozszerzonej procedury dobrowolnej certyfikacji budynków użyteczności publicznej oraz narzędzi wspierania termomodernizacji budynków w całym jej procesie. Wskaźnik ALDREN-TAIL (w skrócie TAIL) powstał po 2,5 roku badań i integruje dwanaście parametrów wpływających na zdrowie, komfort, dobre samopoczucie i wydajność pracy. Jego nazwa TAIL to skrót od najważniejszych parametrów na niego składających się – Thermal Environment (środowisko cieplne), Acoustic Environment (akustyka), Indoor Air Quality (jakość powietrza) i Luminous environment (oświetlenie).

Zgodnie z wytycznymi UE każde państwo samodzielnie ustanawia długoterminową strategię termomodernizacji, jednak powinna ona być tak prowadzona, aby co najmniej nie pogorszyć jakości klimatu wewnętrznego w stosunku do stanu z przed renowacji. Z tego powodu w projekcie ALDREN ważne miejsce zajęło zagadnienie jakości środowiska wewnętrznego.

Termomodernizacja ma prowadzić do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania, ale może przyczynić się do pogorszenia jakości środowiska wewnętrznego. Obecnie jednak trudno to ocenić, ponieważ nie ma kryteriów określających jakość środowiska. Wskaźnik TAIL ma rozwiązać ten problem. Zgodnie z założeniem, ma on stać się jednoznacznym miernikiem jakości środowiska wewnętrznego przed i po termomodernizacji budynku.

Jak obliczyć wskaźnik TAIL? W praktyce to dość skomplikowane zadanie, oznacza określenie poziomu czerech głównych składników wskaźnika, na podstawie 12 mierzalnych parametrów. Każdemu z głównych wskaźników, czyli środowisku termicznemu, środowisku akustycznemu, jakości powietrza i oświetleniu przypisuje się poziom jakości. Poziomów jest cztery, określone kolorami od ZIELONEGO (wysoką jakość), poprzez ŻÓŁTY i POMARAŃCZOWY, po CZERWONY (niska jakość). Ogólną jakość środowiska wewnętrznego określa się na podstawie poziomów jakości każdego z czterech składników i jest to najniższy poziom jakości, spośród wymienionych czterech komponentów. Taki sposób oceny ma zachęcać do dbałości o każdy element wskaźnika. Ogólny poziom jakości jest oznaczony cyfrą rzymską (od I do IV), gdzie I to najwyższa a IV najniższa jakość.

12 parametrów, które należy zmierzyć do określenia wskaźnika TAIL to:

 • temperatura w różnych porach roku (°C) – do środowiska termicznego,
 • poziom hałasu (dBA) – do środowiska akustycznego,
 • wydatek powietrza (l/s) – do jakości powietrza,
 • stężenie CO2 (ppm) – do jakości powietrza,
 • stężenie formaldehydu (μg/m3) – do jakości powietrza,
 • stężenie benzenu (μg/m3) – do jakości powietrza,
 • stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 (μg/m3) – do jakości powietrza,
 • średnie dwumiesięczne stężenie radonu (Bq/m3) – do jakości powietrza,
 • wilgotność względna powietrza (%) – do jakości powietrza,
 • widoczny grzyb, pleśń (cm2) – do jakości powietrza,
 • współczynnik światła dziennego DF (%) – do oświetlenia,
 • natężenie oświetlenia (lx) – do oświetlenia.

Czy wskaźnik TAIL przyjmie się? Na razie trudno powiedzieć. Na pewno daje ocenę jakości środowiska wewnętrznego, na co w obecnym świecie zwraca się coraz większą uwagę. Na pewno jednak dużo będzie zależało od trudności jego wyznaczania i oczywiście kosztów z tym związanych.

Źródło: aldren.eu